Акафист преображению господню с ударениями

Акафист Преображению Господню

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 19 августа (06 августа ст. ст.)

Возбра́нный Воево́до и Царю́ сла́вы, Тебе́ небеси́ и земли́ Созда́теля, зря́щи на горе́ Фаво́рстей преобрази́вшася со сла́вою, вся́ тва́рь удиви́ся, небеса́ вострепета́ша, и вси́ земноро́днии возра́довашася, мы́ же недосто́йнии Твоему́ на́с ра́ди Преображе́нию благода́рственно поклоне́ние принося́ще, с Петро́м от души́ вопие́м Ти́:

Иису́се, Преве́чный Бо́же, добро́ на́м всегда́ бы́ти под кро́вом благода́ти Твоея́.

А́нгелом недове́домое и челове́ком непристу́пное Твое́, Светода́вче Христе́, Божество́, незаходи́тельными мо́лниями и луча́ми Невече́рняго Све́та Твоего́, яви́л еси́ на горе́ Фаво́рстей нача́льнейшим ученико́м Твои́м, ти́и же Боже́ственным измени́шася у́жасом, о́блаком осия́вшеся све́тлым и гла́с Оте́чь слы́шавше, разуме́ша Твоего́ вочелове́чения та́инство, вопию́ще Тебе́ такова́я:

Иису́се, Сы́не Бо́жий Безсме́ртный, просвети́ на́с све́том Лица́ Твоего́ осия́ннаго; Иису́се, Благи́й Бо́же Всеси́льный, возбуди́ на́с спя́щих из глубины́ тьмы́ сна́ грехо́внаго.

Иису́се, во све́те живы́й непристу́пнем, из о́бласти те́мныя изведи́ на́с; Иису́се, Сла́вою Твое́ю испо́лнивый ве́сь ми́р, во оби́тели ра́йския введи́ на́с.

Иису́се, Све́те ми́ра, от ми́ра лука́ваго свободи́ на́с во тьме́ седя́щих; Иису́се, Со́лнце Пра́вды, си́лою и пра́вдою облецы́ на́с, в се́ни сме́ртней спя́щих.

Иису́се, Преве́чный Бо́же, добро́ на́м всегда́ бы́ти под кро́вом благода́ти Твоея́.

Ви́дя, я́ко ученицы́ Твои́, Человеколю́бче Го́споди, непросвеще́нни еще́ су́ще, не разуме́ют, я́ко подоба́ет Тебе́ идти́ во Иерусали́м и та́мо мно́го пострада́ти и убие́ну бы́ти, Ты́ отто́ле нача́л еси́ ска́зовати и́м, я́ко вся́ сия́ належи́т Тебе́ во́лею претерпе́ти на́шего ра́ди спасе́ния. Оба́че ти́и не возмого́ша еще́ мы́слити, я́же су́ть Бо́жия, но я́же су́ть челове́ческая, сего́ ра́ди по дне́х шести́х поя́л еси́ Петра́, Иа́кова и Иоа́нна и возве́л еси́ я́ на го́ру Фаво́рскую показа́ти и́м пре́жде Креста́ Боже́ственную Сла́ву Твою́, да и во вре́мя страда́ний Твои́х разу́мно воспою́т Тебе́: Аллилу́иа.

Ра́зума неуразуме́нна во́льнаго Твоего́ страда́ния не разуме́ша ученицы́ Твои́, Го́споди. Сего́ ра́ди пре́жде Креста́ Твоего́ но́щию глубо́кою возве́л еси́ на го́ру высоку́ лу́чшия ученики́ Твоя́, да ви́дят чу́до стра́шнаго Преображе́ния Твоего́ и нестерпи́мое Боже́ственнаго прише́ствия Твоего́ издале́ча присносу́щное благоле́пие, да егда́ Тя́ у́зрят распина́ема, страда́ние у́бо Твое́, да уразуме́ют во́льное. Сего́ ра́ди вопие́м Тебе́ си́це:

Иису́се, от удо́лий на го́ру высоку́ возведы́й Твоя́ ученики́, возведи́ и на́с горе́, да го́рних научи́мся иска́ти наслажде́ний; Иису́се, от жите́йских попече́ний и мно́жества наро́днаго отлучи́вый Петра́ и Зеведе́овых, отлучи́ на́ш у́м от бла́г земны́х, да до́льных навы́кнем избега́ти пристра́стий.

Иису́се, мно́гими труды́ на преве́лию высоту́ вознесы́й дру́ги своя́, и на́с мно́гими труды́ и по́ты научи́ по вся́ дни́ подвиза́тися; Иису́се, в молча́нии нощны́я моли́твы Преображе́ние Твое́ ученико́м показа́вый, и ны́не ве́рным Твои́м сподо́би сла́достию слове́с Твои́х в нощи́ просвеща́тися.

Иису́се, тре́х то́чию свиде́телей сла́вы Твоея́ в тишине́ Фаво́рстей яви́вый, и ны́не безмо́лвным и пусты́нным да́ждь сла́ву Твою́ всегда́ созерца́ти; Иису́се, Фаво́р и Ермо́н о И́мени Твое́м возвесели́вый, да́ждь на́м призыва́нием сладча́йшаго И́мени Твоего́ восхо́д горе́ соверша́ти.

Иису́се, Преве́чный Бо́же, добро́ на́м всегда́ бы́ти под кро́вом благода́ти Твоея́.

Си́лою свы́ше избра́нныя Твоя́ Апо́столы облеки́й, Иису́се, на Фаво́р возве́л еси́ я́, да навы́кнут вы́шних иска́ти и го́рняя му́дрствовати, а не земна́я, облецы́ и на́с, до́лу пони́кших и не́мощию пло́ти всегда́ побежда́емых, си́лою и сла́вою Твое́ю, да си́ла Твоя́ в не́мощи на́шей соверши́тся, чесо́ ра́ди с любо́вию воспое́м Тебе́: Аллилу́иа.

Име́яй пре́жде Креста́ и во́льнаго страда́ния Твоего́ яви́ти ученико́м отча́сти Божества́ Сла́ву Твою́, Христе́ Спа́се на́ш, Ты́ тре́х то́чию от живу́щих на земли́ избира́еши, да зри́телие Боже́ственныя Твоея́ сла́вы бу́дут, и́бо ти́и три́ пред очи́ма Твои́ма лу́чши бя́ху па́че все́х наро́дов и язы́к: Пе́тр, я́ко па́че ины́х Тебе́ возлюби́вый, и я́ко пе́рвый от все́х Сы́на Бо́жия Тебе́ испове́давый, Иа́ков, я́ко пе́рвый во Апо́столех наде́жды ра́ди бу́дущих бла́г под ме́ч главу́ свою́ преклони́вый и та́ко нача́ло му́чеником Твои́м положи́вый, Иоа́нн же, я́ко де́вственник и па́че все́х чистоту́ пло́ти и ду́ха целому́дренно сохрани́вый и сего́ ра́ди благода́ть осо́бную па́че ины́х получи́вый к зре́нию неизрече́нных открове́ний и Боже́ственныя Сла́вы Твоея́. С ни́миже приими́ и от на́с похвалы́ Тебе́ сицевы́я:

Иису́се, от Петра́ пре́жде Преображе́ния Твоего́ испове́дание ве́ры прие́мый, приими́ и мое́ те́плое испове́дание; Иису́се, тому́ же Петру́ на Фаво́ре дерзнове́ние дарова́вый глаго́лати с Тобо́ю, возглаго́ли блага́я и ми́рная в се́рдце мое́м.

Иису́се, сыно́в Зеведе́овых за пла́мень любви́ и́х сына́ми гро́мовыми нареки́й, гро́мом гне́ва Твоего́ не порази́ мя́; Иису́се, те́м же ученико́м о́гнь с небесе́ на Самаря́н низвести́ не попусти́вый, о́гнь страсте́й угаси́ во мне́.

Иису́се, с де́вственным Иоа́нном в чистоте́ пло́ти и ду́ха на Фаво́р го́рний возведи́ мя́; Иису́се, с му́жественным Иа́ковом, пе́рвее ча́шу Твою́ испи́вым, в ра́й введи́ мя́.

Иису́се, Преве́чный Бо́же, добро́ на́м всегда́ бы́ти под кро́вом благода́ти Твоея́.

Бу́ря Богоявле́ния Твоего́ на горе́ Сина́йстей бы́сть, егда́ во гро́мех и мо́лниях дарова́л еси́ зако́н уго́днику Твоему́ Моисе́ови, та́кожде и на горе́ Хори́ве бы́сть ду́х кре́пок, разоря́яй го́ры, тру́с и о́гнь, егда́ Илия́ проро́к хотя́ше зре́ти Тя́, оба́че не в ви́хре бу́рне, не в тру́се и не во огне́ Госпо́дь, но во гла́се хла́да то́нка Ты́ показа́л еси́ и́м Лице́ Свое́ и сла́ву Божества́ Своего́, егда́ на горе́ Фаво́рстей Ты́ предста́л еси́ и́м, с ра́достию вопию́щим Тебе́: Аллилу́иа.

Слы́шавше Моисе́й и Илия́ на Фаво́ре глаго́лы Твоя́ о исхо́де Твое́м, его́же хотя́ше сконча́ти во Иерусали́ме, бы́ша всему́ ми́ру свиде́телие Твои́, Го́споди, я́ко Ты́ еси́ вои́стину Сы́н Бо́жий на спасе́ние люде́й от Бо́га Отца́ по́сланный и гла́сом с небесе́ Те́м пока́занный. Моисе́й у́бо от ме́ртвых при́зван бы́сть да свиде́тельствует во а́де держи́мым Твое́ в ми́р прише́ствие. Илия́ же от рая́ при́зван бы́сть, да ска́жет Ено́ху Сла́ву Твою́ в Преображе́нии пречи́стыя Пло́ти Твоея́ ви́денную. Мы́ же, чудя́щеся та́йне проро́к Твои́х на Фаво́ре явле́ния, со умиле́нием зове́м Тебе́:

Иису́се, Богови́дцу Моисе́ю, Лице́ Твое́ узре́ти восхоте́вшему, на Фаво́ре Лице́м к лицу́ яви́выйся, яви́ на́м в гряду́щем ве́це Лица́ Твоего́ сла́дость превожделе́нную; Иису́се, в боговиде́нии за́дних Твои́х дре́вле Моисе́ю сия́ние Сла́вы Твоея́ Показа́вый, покажи́ на́м во Ца́рствии Твое́м лице́м к Лицу́ Зра́ка Твоего́ добро́ту неизрече́нную.

Иису́се, в тишине́ и гла́се хла́да то́нка Илию́ открове́нием Свои́м наста́вивый, наста́ви мя́ чу́дно в тишине́ безстра́стия боже́ственнаго; Иису́се, на о́гненней колесни́це неопа́льнаго небоше́ственника Твоего́ Илию́ в ра́й возведы́й, возведи́ мя́ ди́вно на высоту́ жития́ соверше́ннейшаго.

Иису́се, дре́вле с проро́ки многообра́зно глаго́лавый, и на Фаво́ре исхо́д Сво́й и́м возвести́вый, глаго́лами живота́ ве́чнаго напита́й а́лчущую ду́шу мою́; Иису́се, при усте́х двою́ свиде́телей Та́йну Преображе́ния ученико́м Твои́м откры́вый, воздыха́ньми неизглаго́ланными Свята́го Ду́ха воспламени́ хла́дную ве́ру мою́.

Иису́се, Преве́чный Бо́же, добро́ на́м всегда́ бы́ти под кро́вом благода́ти Твоея́.

Боготе́чней звезде́ в нощи́ возсия́вшей, уподо́бися, Светода́вче Го́споди, неизрече́нное осия́ние пречи́стыя Пло́ти Твоея́, егда́ ученико́м спя́щим и но́щи, уже́ ко у́тру приближа́ющейся, Ты́ возноси́л еси́ Отцу́ Твоему́ на высоте́ горы́ преми́рную моли́тву Свою́. Тогда́ просвети́ся Лице́ Твое́, я́ко со́лнце, и ри́зы Твоя́ бы́ша блеща́щася, белы́ зело́, я́ко сне́г. Апо́столи же от наше́дшия Боже́ственный си́лы убуди́шеся, уви́деша Сла́ву Твою́, я́ко Единоро́днаго от Отца́, испо́лнь благода́ти и и́стины, и стоя́ху тре́петни, пою́ще Тебе́: Аллилу́иа.

Ви́девше Апо́столи Тя́ на Фаво́ре во о́бразе челове́честем су́щаго, сла́вою же Боже́ственною Преобрази́вшася и с Моисе́ом и Илие́ю о исхо́де Твое́м бесе́дующа, разуме́ша присносу́щную си́лу Твою́ и Божество́ под покро́вом пло́ти сокрыва́емо, и ужа́сни бы́ша, послу́шающе глаго́лемых и наслажда́ющеся зре́ния Твоея́ Боже́ственныя сла́вы, ю́же толи́ко ви́деша, ели́ка теле́сных оче́с зре́ние и́х вмести́ти можа́ше. С ни́миже и мы́ пое́м Тебе́ такова́я:

Иису́се, возсия́вый ученико́м Твои́м неизрече́нную и Богосия́нную Сла́ву Твою́, возсия́й в душа́х на́ших Све́т Тво́й присносу́щный; Иису́се, причасти́вый первостоя́тели зако́на и благода́ти преми́рнаго Све́та Твоего́, причаще́нием Того́ собери́ у́м на́ш приснозаблу́ждший.

Иису́се, сокрове́нную во пло́ти мо́лнию Божества́ Твоего́ на Фаво́ре ма́ло обнажи́вый, обнажи́ сокрове́нныя грехопаде́ния в убо́гой со́вести мое́й; Иису́се, несозда́ннаго Све́та Твоего́ луча́ми из Пло́ти Твоея́ Святу́ю го́ру озари́вый, озари́ све́т за́поведей Твои́х во мра́чней души́ мое́й.

Иису́се, Преображе́нием пречи́стыя Пло́ти Твоея́ просвети́вый ми́ра концы́, просвети́ и украси́ на́с помраче́нных; Иису́се, блиста́нием Фаво́рскаго Све́та Твоего́ очи́стивый, я́ко сне́г, твоя́ ученики́, очи́сти и обнови́ на́с потемне́нных.

Иису́се, Преве́чный Бо́же, добро́ на́м всегда́ бы́ти под кро́вом благода́ти Твоея́.

Ви́девше пребла́гостное и спаси́тельное собесе́дование Твое́, Христе́ Бо́же на́ш, со Моисе́ом и Илие́ю на горе́ Фаво́рстей, возра́довашеся зело́ ученицы́ Твоя́: Пе́тр, Иа́ков и Иоа́нн. Пе́тр же гла́сом любве́ боже́ственней испо́лненным рече́: «Го́споди, добро́ е́сть на́м зде́ бы́ти: а́ще хо́щеши, сотвори́м зде́ три́ се́ни, Тебе́ еди́ну, и Моисе́ови еди́ну, и еди́ну Илии́». Мы́ же недосто́йнии, не дерза́ем пря́мо Тебе́ вопроша́ти, оба́че смире́нно о поми́ловании мо́лим Тя́ и гла́сом тре́петнем вопие́м Ти́: Аллилу́иа.

Возсия́ на Фаво́ре во зна́мение все́й вселе́нней о́блак све́тел, Петру́ о се́нех вопроша́ющу, открове́ние гла́са Оте́ческаго возвеща́ющ и Ду́ха Свята́го прише́ствие, и егда́ осени́ Апо́столы, ве́рх горы́ окружа́юще, ти́и па́че убоя́шася и во о́блак со стра́хом вступи́вше, ощути́ша Твое́ непристу́пное Божество́, и со дерзнове́нием мно́гим возопи́ша к Тебе́ такова́я:

Иису́се, Изра́иля дре́вле столпо́м о́блачным в пусты́не путеводи́вый, Са́м и ны́не пу́ть во Ца́рствие Твое́ на́м укажи́; Иису́се, Апо́столы Твоя́ во о́блаце све́тле на Фаво́ре осени́вый, росо́ю Ду́ха Твоего́ Свята́го на́с осени́.

Иису́се, во Хра́ме нерукотворе́ннем Живы́й на небеси́, хра́м светови́ден и се́нь пречи́стую покажи́ ми́ Твоего́ Божества́; Иису́се, ски́ний рукотворе́нных не восхоте́вый на земли́, вну́треннюю благообра́зную ски́нию Ду́ха Твоего́ сотвори́ мя́, во е́же взы́ти на небеса́.

Иису́се, одея́йся све́том, я́ко ри́зою, облецы́ мя́ обнаже́ннаго в боготка́нныя ри́зы целому́дрия и чистоты́; Иису́се, простира́яй не́бо, я́ко ко́жу, оде́ни мя́ острупле́ннаго в снегосве́тлыя оде́жды Твоея́ небе́сныя красоты́.

Иису́се, Преве́чный Бо́же, добро́ на́м всегда́ бы́ти под кро́вом благода́ти Твоея́.

Хотя́ откры́ти сокрове́нную от ве́ка та́йну Твоего́, Христе́, Божества́, Оте́ц Тво́й Небе́сный па́ки я́коже пре́жде на Иорда́не во вре́мя Креще́ния Твоего́, Богосыно́вство Твое́ возвести́ и та́ко гла́сом из о́блака бы́вшим свиде́тельствова, глаго́ля: «Се́й е́сть Сы́н Мо́й Возлю́бленный, Того́ послу́шайте». Апо́столи же от вели́каго у́жаса кре́пости своея́ лиши́вшися, падо́ша ни́ц на зе́млю, вопию́ще Тебе́: Аллилу́иа.

Но́вая ви́девше и пресла́вная на Фаво́ре бы́вшая, Словесе́ Твоего́, Влады́ко Го́споди, самови́дцы и слуги́, и гла́с Оте́ческий и шу́м из о́блака слы́шавше, ужа́сни бы́ша и но́вым светоли́тием внеза́пу освеща́хуся, дру́г дру́га зря́ху, удивля́ющеся и к земли́ па́дше ни́ц, Тебе́ Влады́це вся́ческих поклони́шася, похвалы́ Тебе́ возсыла́я таковы́я:

Иису́се, О́бразе Пресве́тлыя Ипоста́си О́тчия, преобрази́ мра́чное и нечи́стое житие́ мое́; Иису́се, Сла́вы О́тчия Сия́ние, просвети́ па́дшую и во тьму́ воглу́бльшуюся ду́шу мою́.

Иису́се ди́вный и стра́шный во сла́ве Боже́ственнаго зра́ка Твоего́, тле́нием растле́нный душе́вный на́ш зра́к обнови́; Иису́се ти́хий, любви́ по́лный, неизрече́нною све́тлостию Пло́ти Твоея́ всю́ нечистоту́ пло́ти моея́ па́че сне́га убели́.

Иису́се, Све́те Безнача́льный, во све́те Твое́м, на Фаво́ре явле́ннем, Све́т покажи́ на́м Отца́; Иису́се, Све́те неизме́нный, в незри́мем Све́те Ца́рства Твоего́, Све́т покажи́ на́м и Ду́ха.

Иису́се, Преве́чный Бо́же, добро́ на́м всегда́ бы́ти под кро́вом благода́ти Твоея́.

Ди́вно и стра́нно яви́стася Тебе́ Моисе́й и Илия́ на Фаво́ре, Влады́ко Го́споди, начерта́ние Боже́ственныя Ипоста́си ви́девше, и глаго́ласта о во́льном страда́нии Твое́м, священноле́пно предстоя́ще Тебе́. Осени́вшу же и́х о́блаку све́тлу и гла́су с небесе́ бы́вшу, взя́тся Сла́ва Госпо́дня от виде́ния учени́к Твои́х, взя́шася же и проро́цы во своя́ ме́ста, пою́ще Тебе́: Аллилу́иа.

Ве́сь бы́л еси́ от вы́шних, Неисче́тный Сло́ве Бо́жий, егда́ пречи́стая Пло́ть Твоя́ преобража́шася на Фаво́ре, но и от ни́жних ника́коже отступи́л еси́, егда́ отше́дшим проро́ком и виде́нию уже́ сконча́вшуся, Ты́ приступи́л еси́ к лежа́щим стра́ха ра́ди на земли́ Твои́м ученико́м, и руко́ю косну́вся и́х, глаго́лал еси́ и́м: «воста́ните, не бо́йтеся». Ученицы́ же, возве́дше о́чи свои́ и никого́же ви́девше, то́чию Тебе́ Еди́наго с ни́ми су́щаго, возра́довахуся зело́ и возблагодари́ша Бо́га, пою́ще Тебе́ такова́я:

Иису́се, име́яй глаго́лы Живота́ ве́чнаго, всегда́ пребу́ди с на́ми во стра́нствии земно́м; Иису́се, насы́тивый на́с зра́ком Твоего́ Божества́, не оста́ви на́с си́рых на служе́нии Твое́м.

Иису́се, пре́жде Креста́ Твоего́ Та́йну во́льнаго страда́ния уясни́вый, пода́ждь на́м всегда́ па́мятовати Твое́ на́с ра́ди истоща́ние; Иису́се, пре́жде е́же умре́ти, на́м сла́ву Твою́ Показа́вый, пода́ждь на́м всегда́ да разуме́ти Твоея́ Пло́ти обоже́ние.

Иису́се, о́бразе непреме́нный Су́щаго, обнови́ в души́ мое́й вожделе́ннаго зра́ка Твоего́ о́браз и подо́бие; Иису́се, печа́те равнообра́зная Отца́, запечатле́й во пло́ти мое́й неизрече́нныя добро́ты Твоея́ благообра́зие.

Иису́се, Преве́чный Бо́же, добро́ на́м всегда́ бы́ти под кро́вом благода́ти Твоея́.

Все́ естество́ смяте́ся, зря́ Твое́ пресла́вное на Фаво́ре Преображе́ние, Христе́ Спа́се: А́нгели, незри́мо предстоя́ще, со стра́хом и тре́петом служа́ху Тебе́, небеса́ убоя́шася, подви́жеся и тре́петна бы́сть вся́ земля́, ви́дящи сла́ву Го́спода, «гора́ Фаво́р, пре́жде мра́чна и ды́мна», све́тлым о́блаком покрыва́шеся, «на не́йже» пречи́стии «но́зе Твои́ стоя́сте», ученицы́ же Твои́, Го́споди, не терпя́ще зре́ти нестерпи́маго зра́ка Твоего́, поверго́ша себе́ до́лу на зе́млю, ли́ца покрыва́юще, до́ндеже Ты́ Са́м, виде́нию сконча́вшуся, воздви́гл еси́ я́, Тебе́ вопию́щих: Аллилу́иа.

Вети́и суему́дреннии, благода́тиею непросвеще́ннии, не мо́гут разуме́ти Твоего́ пресла́внаго Преображе́ния та́инства, Го́споди. Сего́ ра́ди, егда́ со ученики́ сходи́л еси́ с горы́, дню́ возсиява́ти начина́ющу, Ты́ запове́дал еси́ друго́м Твои́м, да никому́же пове́дят виде́ния бы́вшаго, до́ндеже по прия́тии страда́ния и сме́рти воскре́снеши в тре́тий де́нь от гро́ба. И ти́и умолча́ша, и никому́же возвести́ша в ты́я дни́ ничесо́же от те́х, я́же ви́деша и слы́шаша, оба́че то́чию в се́рдце свое́м вопия́ху Тебе́ си́це:

Иису́се, во всего́ Ада́ма оболки́йся, очерне́вшее дре́вле естество́ челове́че просвети́; Иису́се, во о́блаце, огни́ и мра́це носи́мый, Твое́ю све́тлостию ве́сь мра́к душе́вный в на́с потреби́.

Иису́се, сия́нием Боже́ственнаго шу́ма Апо́столы Твоя́ услади́вый, услажда́й на́с всегда́ глаго́лами Боже́ственнаго Твоего́ открове́ния; Иису́се, росода́тельным о́блаком ученики́ Твои́ Просвети́вый, просвеща́й на́с всегда́ заря́ми пресла́внаго Твоего́ Преображе́ния.

Иису́се, пречи́стыми нога́ми Твои́ми го́ру Фаво́рскую освяти́вый, напра́ви но́зе на́ша на при́сное служе́ние Тебе́; Иису́се, с непови́нными рука́ми на го́ру Твою́ восходи́ти повеле́вый, возбуди́ ру́це на́ши на моли́твенное воздея́ние горе́.

Иису́се, Преве́чный Бо́же, добро́ на́м всегда́ бы́ти под кро́вом благода́ти Твоея́.

Спасти́ хотя́й ми́р, на Фаво́ре преобрази́лся еси́ на́с ра́ди, Го́споди, да сотвори́ши ны́ досто́йны угото́ванныя избра́нным Твои́м небе́сныя сла́вы и да преобрази́ши те́ло смире́ния на́шего, я́ко бы́ти ему́ сообра́зну те́лу Сла́вы Твоея́ во о́бщее все́х воскресе́ние и в безконе́чнем Твое́м Ца́рствии, е́же угото́вал еси́ от сложе́ния ми́ра лю́бящим Тя́, в не́мже да сподо́биши и на́с, я́ко Моисе́я и Илию́ на Фаво́ре лице́м к лицу́ лицезре́ти Тя́ и со все́ми святы́ми воспева́ти Тебе́ ве́чную пе́снь: Аллилу́иа.

Царю́ Преве́чный! Вся́ твори́ши на́шего ра́ди спасе́ния. Мене́ ра́ди восприя́л еси́ пло́ть пречи́стую от Пресвяты́я Де́вы Мари́и и в зра́це раба́ прише́л еси́ в ми́р се́й. Та́кожде и преобрази́лся еси́ на святе́й горе́, не Себе́ угожда́я, не тре́бует бо Све́т просвеще́ния, но на́с ра́ди осужде́нных, да на́шу просвети́ши тьму́ и на́с, во тьме́ седя́щих и среди́ се́ни сме́ртныя, от сыно́в гне́ва в возлю́бленныя ча́да Твоя́ да преобрази́ши. Сего́ ра́ди благода́рственно вопие́м Тебе́ такова́я:

Иису́се, зра́к ра́бий на Фаво́ре преобрази́вый, да на́с из рабо́в греха́ ча́да Бо́жия сотвори́ши; Иису́се, да́же до пло́ти Себе́ истощи́вый, да на́ше па́дшее естество́ с Собо́ю преобрази́ши.

Иису́се, неизрече́нное благоле́пие Ца́рства Твоего́ на Фаво́ре яви́вый, ра́дость, ми́р и пра́вду о Ду́се Свя́те в на́с утверди́; Иису́се, Боже́ственным блиста́нием пло́ти Твоея́ всю́ тва́рь обожи́вый, обоже́нием пло́ти во Второ́м прише́ствии Твое́м на́с обнови́.

Иису́се, о́гнь Божества́ Твоего́ на Фаво́ре яви́вый, огне́м невеще́ственным грехи́ моя́ попали́; Иису́се, сладча́йшею бесе́дою Твое́ю та́мо ученики́ Своя́ напита́вый, Святы́ми Та́йнами Твои́ми гла́дную ду́шу мою́ освяти́.

Иису́се, Преве́чный Бо́же, добро́ на́м всегда́ бы́ти под кро́вом благода́ти Твоея́.

Пе́ние всеумиле́нное приношу́ Ти́ недосто́йный, Твоего́ Преображе́ния соверша́я све́тлое торжество́ и вопию́ Тебе́: высоту́ небе́снаго жития́ и сла́вы присносу́щныя Боже́ственное сия́ние да́руй ны́не рабо́м Твои́м, се́рдцем же чи́стым сподо́би на́с мы́сленно взы́ти на го́ру святу́ю Твою́, ви́дети разу́мными очесы́ пресла́вное Преображе́ние Твое́, да све́тло воспое́м Тебе́: Аллилу́иа.

Све́т Сы́й Непристу́пен и Све́та Пода́тель, Иису́се, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, Све́т Тво́й в ми́р прине́сл еси́, егда́ с пречи́стою пло́тию Твое́ю вше́л еси́ на го́ру Фаво́рскую и та́мо Несозда́нный и Боже́ственный Све́т яви́л еси́ ученико́м Твои́м, Сла́вы О́тчия показу́я о́браз. Сего́ Све́та Твоего́ преесте́ственнаго прича́стники бы́ти жела́юще, из глубины́ души́ вопие́м Тебе́ такова́я:

Иису́се Христе́ Све́те И́стинный, по́мыслы до́брыми ду́шу мою́ живи́ во вся́ дни́ земна́го стра́нствия моего́; Иису́се Царю́, Све́те Безнача́льный, уга́сший свети́льник души́ моея́ па́ки возжзи́ до дне́ сконча́ния моего́.

Иису́се, Све́те ти́хий, живо́т дая́й, све́т и живо́т низпосли́ души́ мое́й в ча́с ужа́сный сме́рти моея́; Иису́се, Све́те Святы́й, светя́й и горя́й, из огня́ неугаси́маго и тьмы́ кроме́шныя исхи́ти мя́ тогда́.

Иису́се, Сладча́йший и Святе́йший Све́те, к све́ту небе́снаго черто́га Твоего́ среди́ го́рьких мыта́рств возду́шных проведи́ мя́; Иису́се, со́лнца вся́каго Светле́йший Све́те, во све́тлостех святы́х Твои́х в невече́рнем дни́ Ца́рствия Твоего́ просвети́ мя́.

Иису́се, Преве́чный Бо́же, добро́ на́м всегда́ бы́ти под кро́вом благода́ти Твоея́.

Благода́ть Твою́ пода́ждь мне́, Иису́се Бо́же мо́й, ю́же на Фаво́ре дарова́л еси́ избра́нным ученико́м Твои́м Петру́, Иоа́нну и Иа́кову, и приими́ на́с, я́коже о́ных, да облече́ннии си́лою Твое́ю свы́ше и Ду́хом Святы́м просвеще́ннии, се́рдце же чи́сто иму́щи и ду́х обновле́н, взы́дем на мы́сленный Фаво́р, восходя́ще от си́лы в си́лу, наипа́че же в посте́ и моли́тве подвиза́ющеся, в целому́дрии же и в чистоте́ пребыва́юще, и та́мо да воспое́м Тебе́: Аллилу́иа.

Пою́ще пречи́стыя Пло́ти Твоея́ пресла́вное Преображе́ние, прославля́ем Боже́ственную Сла́ву Твою́ на Фаво́ре явле́нную, покланя́емся присносу́щней Си́ле Твое́й и Божеству́, Его́же зарю́ ма́лую та́мо обнажи́л еси́, Христе́, и ве́руем с Петро́м, я́ко Ты́ еси́ вои́стину Христо́с, Сы́н Бо́га Жива́го, прише́дый в ми́р гре́шныя спасти́, те́м же и вопие́м с ни́м из глубины́ души́: добро́ на́м зде́ бы́ти с Тобо́ю. Сего́ ра́ди не посрами́ на́с в Тя́ пра́во ве́рующих, оба́че немощны́х и пло́тию обложе́нных и покры́й на́с Све́том Богосия́нныя Пло́ти Твоея́, с любо́вию зову́щих Тебе́ си́це:

Иису́се, Со́лнце Незаходи́мое, на Фаво́ре возше́дшее. Твои́м Боже́ственным сия́нием осия́й мя́; Иису́се, Све́те несокрыва́емый в Преображе́нии явле́нный, Твоея́ благода́ти причаще́нием согре́й мя́.

Иису́се, Хра́ме Предве́чный Небе́снаго Иерусали́ма, в ски́нию Бо́жию с челове́ки всели́ мя́; Иису́се, Цве́те Благово́нный Рая́ Всесвята́го, небе́сными арома́ты святы́ни и чистоты́ облагоуха́й мя́.

Иису́се, Огню́ чисти́тельный, не́бо и зе́млю от вся́кия скве́рны очи́стити хотя́й, от скве́рны пло́ти и ду́ха очи́сти мя́; Иису́се, Ка́меню вседраги́й, Го́рний Сио́н вме́сто со́лнца красото́ю Боже́ственною освеща́ти име́яй, от зре́ния ины́я красоты́ па́че Тебе́ изба́ви мя́.

Иису́се, Преве́чный Бо́же, добро́ на́м всегда́ бы́ти под кро́вом благода́ти Твоея́.

О Пресла́дкий и Всеще́дрый Иису́се, на Фаво́ре Боже́ственною сла́вою просия́вый! Приими́ ны́не ма́лое моле́ние сие́ на́ше, и я́коже прия́л еси́ от учени́к Твои́х на святе́й горе́ поклоне́ние, та́ко и на́с сподо́би пресла́вному Преображе́нию Твоему́ поклони́тися, во све́те до́брых де́л сия́юще, да просвети́тся Тобо́ю тьма́ грехо́вная в на́с живу́щая, и да яви́мся досто́йны бы́ти насле́дники безконе́чнаго Ца́рствия Твоего́ на небеси́, иде́же со все́ми святы́ми сподо́би и на́м воспева́ти Тебе́: Аллилу́иа.

Этот конда́к читается трижды, затем и́кос 1-й и конда́к 1-й.

А́нгелом недове́домое и челове́ком непристу́пное Твое́, Светода́вче Христе́, Божество́, незаходи́тельными мо́лниями и луча́ми Невече́рняго Све́та Твоего́, яви́л еси́ на горе́ Фаво́рстей нача́льнейшим ученико́м Твои́м, ти́и же Боже́ственным измени́шася у́жасом, о́блаком осия́вшеся све́тлым и гла́с Оте́чь слы́шавше, разуме́ша Твоего́ вочелове́чения та́инство, вопию́ще Тебе́ такова́я:

Иису́се, Сы́не Бо́жий Безсме́ртный, просвети́ на́с све́том Лица́ Твоего́ осия́ннаго; Иису́се, Благи́й Бо́же Всеси́льный, возбуди́ на́с спя́щих из глубины́ тьмы́ сна́ грехо́внаго.

Иису́се, во све́те живы́й непристу́пнем, из о́бласти те́мныя изведи́ на́с; Иису́се, Сла́вою Твое́ю испо́лнивый ве́сь ми́р, во оби́тели ра́йския введи́ на́с.

Иису́се, Све́те ми́ра, от ми́ра лука́ваго свободи́ на́с во тьме́ седя́щих; Иису́се, Со́лнце Пра́вды, си́лою и пра́вдою облецы́ на́с, в се́ни сме́ртней спя́щих.

Иису́се, Преве́чный Бо́же, добро́ на́м всегда́ бы́ти под кро́вом благода́ти Твоея́.

Возбра́нный Воево́до и Царю́ сла́вы, Тебе́ небеси́ и земли́ Созда́теля, зря́щи на горе́ Фаво́рстей преобрази́вшася со сла́вою, вся́ тва́рь удиви́ся, небеса́ вострепета́ша, и вси́ земноро́днии возра́довашася, мы́ же недосто́йнии Твоему́ на́с ра́ди Преображе́нию благода́рственно поклоне́ние принося́ще, с Петро́м от души́ вопие́м Ти́:

Иису́се, Преве́чный Бо́же, добро́ на́м всегда́ бы́ти под кро́вом благода́ти Твоея́.

Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же на́ш, во све́те живы́й непристу́пнем, сия́ние сы́й сла́вы О́тчия и о́браз Ипоста́си Его́. Егда́ прии́де исполне́ние време́н, мы́ за милосе́рдие неизрече́нное к па́дшему ро́ду челове́ческому Себе́ ума́лил еси́, зра́к раба́ прия́л еси́, смири́л еси́ Себе́, послушли́в бы́сть да́же до сме́рти. Оба́че пре́жде Креста́ и во́льныя стра́сти Твоея́ на горе́ Фаво́рстей преобрази́лся еси́ в Боже́ственней сла́ве Свое́й пред святы́ми Твои́ми ученики́ и апо́столы, ма́ло скры́в пло́ти восприя́тие, да егда́ Тя́ у́зрят распина́ема, и сме́рти предава́ема, уразуме́ют у́бо страда́ние Твое́ во́льное и Божество́. Да́руй же и на́м все́м, пречи́стыя пло́ти Твоея́ преображе́ние пра́зднующим, чи́стым се́рдцем и нескве́рными умы́ взы́ти на святу́ю го́ру Твою́, в селе́ния святы́я сла́вы Твоея́, иде́же гла́с чи́ст пра́зднующих, гла́с несказа́ннаго ра́дования, да та́мо ку́пно с ни́ми лице́м к лицу́ у́зрим сла́ву Твою́ в невече́рнем дни́ Ца́рствия Твоего́, и со все́ми святы́ми, от ве́ка Тебе́ благоугоди́вшими просла́вим всесвято́е И́мя Твое́ со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

А҆ка́ѳїстъ преѡбраже́нїю гдⷭ҇ню.

Возбра́нный воево́до и҆ цр҃ю̀ сла́вы, тебѣ̀ нб҃сѝ и҆ землѝ созда́телѧ, зрѧ́щи на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй преѡбрази́вшасѧ со сла́вою, всѧ̀ тва́рь ᲂу҆диви́сѧ, нб҃са̀ вострепета́ша, и҆ всѝ земноро́днїи возра́довашасѧ, мы́ же недосто́йнїи твоемꙋ̀ на́съ ра́ди преѡбраже́нїю бл҃года́рственнѡ поклоне́нїе приносѧ́ще, съ петро́мъ ѿ дꙋшѝ вопїе́мъ тѝ:

І҆и҃се, превѣ́чный бж҃е, добро̀ на́мъ всегда̀ бы́ти под̾ кро́вомъ бл҃года́ти твоеѧ̀.

А҆́гг҃лѡмъ недовѣ́домое и҆ чл҃вѣ́кѡмъ непристꙋ́пное твоѐ, свѣтода́вче хрⷭ҇тѐ, бж҃ество̀, незаходи́тельными мо́лнїѧми и҆ лꙋча́ми невече́рнѧгѡ свѣ́та твоегѡ̀, ꙗ҆ви́лъ є҆сѝ на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй нача́льнѣйшимъ ᲂу҆ченикѡ́мъ твои́мъ, ті́и же бж҃е́ственнымъ и҆змѣни́шасѧ ᲂу҆́жасомъ, ѻ҆́блакомъ ѡ҆сїѧ́вшесѧ свѣ́тлымъ и҆ гла́съ ѻ҆ч҃ь слы́шавше, разꙋмѣ́ша твоегѡ̀ вочл҃вѣ́ченїѧ та́инство, вопїю́ще тебѣ̀ такова́ѧ:

І҆и҃се, сн҃е бж҃їй безсме́ртный, просвѣтѝ на́съ свѣ́томъ лица̀ твоегѡ̀ ѡ҆сїѧ́ннагѡ: і҆и҃се, бл҃гі́й бж҃е всеси́льный, возбꙋдѝ на́съ спѧ́щихъ и҆з̾ глꙋбины̀ тьмы̀ сна̀ грѣхо́внагѡ.

І҆и҃се, во свѣ́тѣ живы́й непристꙋ́пнѣмъ, и҆з̾ ѻ҆́бласти те́мныѧ и҆зведѝ на́съ: і҆и҃се, сла́вою твое́ю и҆спо́лнивый ве́сь мі́ръ, во ѡ҆би́тєли ра̑йскїѧ введѝ на́съ.

І҆и҃се, свѣ́те мі́ра, ѿ мі́ра лꙋка́вагѡ свободѝ на́съ во тьмѣ̀ сѣдѧ́щихъ: і҆и҃се, со́лнце пра́вды, си́лою и҆ пра́вдою ѡ҆блецы̀ на́съ, въ сѣ́ни сме́ртнѣй спѧ́щихъ.

І҆и҃се, превѣ́чный бж҃е, добро̀ на́мъ всегда̀ бы́ти под̾ кро́вомъ бл҃года́ти твоеѧ̀.

Ви́дѧ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆ченицы̀ твоѝ, чл҃вѣколю́бче гдⷭ҇и, непросвѣще́нни є҆щѐ сꙋ́ще, не разꙋмѣ́ютъ, ꙗ҆́кѡ подоба́етъ тебѐ и҆дтѝ во і҆ерⷭ҇ли́мъ и҆ та́мѡ мно́гѡ пострада́ти и҆ ᲂу҆бїе́нꙋ бы́ти. Ты̀ ѿто́лѣ нача́лъ є҆сѝ ска́зовати и҆́мъ, ꙗ҆́кѡ всѧ̑ сїѧ̑ належи́тъ тебѣ̀ во́лею претерпѣ́ти на́шегѡ ра́ди сп҃се́нїѧ. Ѻ҆ба́че ті́и не возмого́ша є҆щѐ мы́слити, ꙗ҆́же сꙋ́ть бж҃їѧ, но ꙗ҆́же сꙋ́ть чл҃вѣ́ческаѧ, сегѡ̀ ра́ди по дне́хъ шести́хъ поѧ́лъ є҆сѝ петра̀, і҆а́кѡва и҆ і҆ѡа́нна и҆ возве́лъ є҆сѝ ѧ҆̀ на го́рꙋ ѳавѡ́рскꙋю показа́ти и҆́мъ пре́жде крⷭ҇та̀ бж҃е́ственнꙋю сла́вꙋ твою̀, да и҆ во вре́мѧ страда́нїй твои́хъ разꙋ́мнѡ воспою́тъ тебѣ̀: А҆ллилꙋ́їа.

Ра́зꙋма неꙋразꙋмѣ́нна во́льнагѡ твоегѡ̀ страда́нїѧ не разꙋмѣ́ша ᲂу҆ч҃нцы̀ твоѝ, гдⷭ҇и. Сегѡ̀ ра́ди пре́жде крⷭ҇та̀ твоегѡ̀ но́щїю глꙋбо́кою возве́лъ є҆сѝ на го́рꙋ высокꙋ̀ лꙋ́чшїѧ ᲂу҆ч҃нкѝ твоѧ̀, да ви́дѧтъ чꙋ́до стра́шнагѡ преѡбраже́нїѧ твоегѡ̀ и҆ нестерпи́мое бж҃е́ственнагѡ прише́ствїѧ твоегѡ̀ и҆здале́ча присносꙋ́щное бл҃голѣ́пїе, да є҆гда̀ тѧ̀ ᲂу҆́зрѧтъ распина́ема, страда́нїе ᲂу҆́бѡ твоѐ, да ᲂу҆разꙋмѣ́ютъ во́льное. Сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ тебѣ̀ си́це:

І҆и҃се, ѿ ᲂу҆до́лїй на го́рꙋ высокꙋ̀ возведы́й твоѧ̑ ᲂу҆чн҃ки̑, возведѝ и҆ на́съ горѣ̀, да го́рнихъ наꙋчи́мсѧ и҆ска́ти наслажде́нїй: і҆и҃се, ѿ жите́йскихъ попече́нїй и҆ мно́жества наро́днагѡ ѿлꙋчи́вый петра̀ и҆ зеведе́овыхъ, ѿлꙋчѝ на́шъ ᲂу҆́мъ ѿ бла́гъ земны́хъ, да до́льныхъ навы́кнемъ и҆збѣга́ти пристра́стїй.

І҆и҃се, мнѡ́гими трꙋды̑ на преве́лїю высотꙋ̀ вознесы́й дрꙋ́ги своѧ̀, и҆ на́съ мнѡ́гими трꙋды̑ и҆ пѡ́ты наꙋчѝ по всѧ̑ дни̑ подвиза́тисѧ: і҆и҃се, въ молча́нїи нѡщны́ѧ моли̑твы преѡбраже́нїе твоѐ ᲂу҆чн҃кѡ́мъ показа́вый, и҆ ны́нѣ вѣ̑рнымъ твои̑мъ сподо́би сла́достїю слове́съ твои́хъ въ нощѝ просвѣща́тисѧ.

І҆и҃се, тре́хъ то́чїю свидѣ́телей сла́вы твоеѧ̀ въ тишинѣ̀ ѳавѡ́рстѣй ꙗ҆ви́вый, и҆ ны́нѣ безмѡ́лвнымъ и҆ пꙋсты̑ннымъ да́ждь сла́вꙋ твою̀ всегда̀ созерца́ти: і҆и҃се, ѳавѡ́ръ и҆ є҆рмѡ́нъ ѡ҆ и҆́мени твое́мъ возвесели́вый, да́ждь на́мъ призыва́нїемъ сладча́йшагѡ и҆́мени твоегѡ̀ восхо́дъ горѣ̀ соверша́ти.

І҆и҃се, превѣ́чный бж҃е, добро̀ на́мъ всегда̀ бы́ти под̾ кро́вомъ бл҃года́ти твоеѧ̀.

Си́лою свы́ше и҆збра́нныѧ твоѧ̀ а҆пⷭ҇лы ѡ҆блекі́й, і҆и҃се, на ѳавѡ́ръ возве́лъ є҆сѝ ѧ҆̀, да навы́кнꙋтъ вы́шнихъ и҆ска́ти и҆ гѡ́рнѧѧ мꙋ́дрствовати, а҆ не земна̑ѧ, ѡ҆блецы̀ и҆ на́съ, до́лꙋ пони́кшихъ и҆ не́мощїю пло́ти всегда̀ побѣжда́емыхъ, си́лою и҆ сла́вою твое́ю, да си́ла твоѧ̀ въ не́мощи на́шей соверши́тсѧ, чесѡ̀ ра́ди съ любо́вїю воспое́мъ тебѣ̀: А҆ллилꙋ́їа.

И҆мѣ́ѧй пре́жде крⷭ҇та̀ и҆ во́льнагѡ страда́нїѧ твоегѡ̀ ꙗ҆ви́ти ᲂу҆ченикѡ́мъ ѿча́сти бж҃ества̀ сла́вꙋ твою̀, хрⷭ҇тѐ сп҃се на́шъ, ты̀ тре́хъ то́чїю ѿ живꙋ́щихъ на землѝ и҆збира́еши, да зри́телїе бж҃е́ственныѧ твоеѧ̀ сла́вы бꙋ́дꙋтъ, и҆́бо ті́и трѝ пред̾ ѻ҆чи́ма твои́ма лꙋ́чши бѧ́хꙋ па́че всѣ́хъ наро́дѡвъ и҆ ꙗ҆зы̑къ: пе́тръ, ꙗ҆́кѡ па́че и҆ны́хъ тебѐ возлюби́вый, и҆ ꙗ҆́кѡ пе́рвый ѿ всѣ́хъ сн҃а бж҃їѧ тебѐ и҆сповѣ́давый, і҆а́кѡвъ, ꙗ҆́кѡ пе́рвый во а҆пⷭ҇лѣхъ наде́жды ра́ди бꙋ́дꙋщихъ бл҃гъ под̾ ме́чь главꙋ̀ свою̀ преклони́вый и҆ та́кѡ нача́ло мꙋ́ченикѡмъ твои̑мъ положи́вый, і҆ѡа́ннъ же, ꙗ҆́кѡ дѣ́вственникъ и҆ па́че всѣ́хъ чⷭ҇тотꙋ̀ пло́ти и҆ дꙋ́ха цѣломꙋ́дреннѡ сохрани́вый и҆ сегѡ̀ ра́ди бл҃года́ть ѻ҆со́бнꙋю па́че и҆ны́хъ полꙋчи́вый къ зрѣ́нїю неизрече́нныхъ ѿкрове́нїй и҆ бж҃е́ственныѧ сла́вы твоеѧ̀. Съ ни́миже прїимѝ и҆ ѿ на́съ похвалы̑ тебѣ̀ сицевы̑ѧ:

І҆и҃се, ѿ петра̀ пре́жде преѡбраже́нїѧ твоегѡ̀ и҆сповѣ́данїе вѣ́ры прїе́мый, прїимѝ и҆ моѐ те́плое и҆сповѣ́данїе: і҆и҃се, томꙋ̀ же петрꙋ̀ на ѳавѡ́рѣ дерзнове́нїе дарова́вый глаго́лати съ тобо́ю, возглаго́ли бл҃га̑ѧ и҆ ми̑рнаѧ въ се́рдцѣ мое́мъ.

І҆и҃се, сынѡ́въ зеведе́овыхъ за пла́мень любвѝ и҆̀хъ сына́ми гро́мовыми нарекі́й, гро́момъ гнѣ́ва твоегѡ̀ не поразѝ мѧ̀: і҆и҃се, тѣ̑мъ же ᲂу҆чн҃кѡ́мъ ѻ҆́гнь съ нб҃сѐ на самарѧ́нъ низвестѝ не попꙋсти́вый, ѻ҆́гнь страсте́й ᲂу҆гасѝ во мнѣ̀.

І҆и҃се, съ дѣ́вственнымъ і҆ѡа́нномъ въ чⷭ҇тотѣ̀ пло́ти и҆ дꙋ́ха на ѳавѡ́ръ го́рнїй возведѝ мѧ̀: і҆и҃се, съ мꙋ́жественнымъ і҆а́кѡвомъ, пе́рвѣе ча́шꙋ твою̀ и҆спи́вымъ, въ ра́й введѝ мѧ̀.

І҆и҃се, превѣ́чный бж҃е, добро̀ на́мъ всегда̀ бы́ти под̾ кро́вомъ бл҃года́ти твоеѧ̀.

Бꙋ́рѧ бг҃оѧвле́нїѧ твоегѡ̀ на горѣ̀ сїна́йстѣй бы́сть, є҆гда̀ во гро́мѣхъ и҆ мѡ́лнїѧхъ дарова́лъ є҆сѝ зако́нъ ᲂу҆го́дникꙋ твоемꙋ̀ мѡѷсе́ови, та́кожде и҆ на горѣ̀ хори́вѣ бы́сть дꙋ́хъ крѣ́покъ, разорѧ́ѧй го́ры, трꙋ́съ и҆ ѻ҆́гнь, є҆гда̀ и҆лїа̀ прⷪ҇ро́къ хотѧ́ше зрѣ́ти тѧ̀, ѻ҆ба́че не въ ви́хрѣ бꙋ́рнѣ, не въ трꙋ́сѣ и҆ не во ѻ҆гнѣ̀ гдⷭ҇ь, но во гла́сѣ хла́да то́нка ты̀ показа́лъ є҆сѝ и҆́мъ лицѐ своѐ и҆ сла́вꙋ бж҃ества̀ своегѡ̀, є҆гда̀ на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй ты̀ предста́лъ є҆сѝ и҆́мъ, съ ра́достїю вопїю́щымъ тебѣ̀: А҆ллилꙋ́їа.

Слы́шавше мѡѷсе́й и҆ и҆лїа̀ на ѳавѡ́рѣ глаго́лы твоѧ̀ ѡ҆ и҆схо́дѣ твое́мъ, є҆го́же хотѧ́ше сконча́ти во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, бы́ша всемꙋ̀ мі́рꙋ свидѣ́телїе твоѝ, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ вои́стиннꙋ сн҃ъ бж҃їй на сп҃се́нїе люде́й ѿ бг҃а ѻ҆ц҃а̀ по́сланный и҆ гла́сомъ съ нб҃сѐ тѣ́мъ пока́занный. Мѡѷсе́й ᲂу҆́бѡ ѿ ме́ртвыхъ при́званъ бы́сть да свидѣ́тельствꙋетъ во а҆́дѣ держи́мымъ твоѐ въ мі́ръ прише́ствїе. И҆лїа́ же ѿ раѧ̀ при́званъ бы́сть, да ска́жетъ є҆нѡ́хꙋ сла́вꙋ твою̀ въ преѡбраже́нїи пречⷭ҇тыѧ пло́ти твоеѧ̀ ви́дѣннꙋю. Мы́ же, чꙋдѧ́щесѧ та́йнѣ прⷪ҇рѡ́къ твои́хъ на ѳавѡ́рѣ ꙗ҆вле́нїѧ, со ᲂу҆миле́нїемъ зове́мъ тебѣ̀:

І҆и҃се, бг҃ови́дцꙋ мѡѷсе́ю, лицѐ твоѐ ᲂу҆зрѣ́ти восхотѣ́вшемꙋ, на ѳавѡ́рѣ лице́мъ къ лицꙋ̀ ꙗ҆ви́выйсѧ, ꙗ҆вѝ на́мъ въ грѧдꙋ́щемъ вѣ́цѣ лица̀ твоегѡ̀ сла́дость превожделѣ́ннꙋю: і҆и҃се, въ бг҃овидѣ́нїи за́днихъ твои́хъ дре́вле мѡѷсе́ю сїѧ́нїе сла́вы твоеѧ̀ показа́вый, покажѝ на́мъ во црⷭ҇твїи твое́мъ лице́мъ къ лицꙋ̀ зра́ка твоегѡ̀ добро́тꙋ неизрече́ннꙋю.

І҆и҃се, въ тишинѣ̀ и҆ гла́сѣ хла́да то́нка и҆лїю̀ ѿкрове́нїемъ свои́мъ наста́вивый, наста́ви мѧ̀ чꙋ́днѡ въ тишинѣ̀ безстра́стїѧ бж҃е́ственнагѡ: і҆и҃се, на ѻ҆́гненнѣй колесни́цѣ неѡпа́льнагѡ нб҃оше́ственника твоегѡ̀ и҆лїю̀ въ ра́й возведы́й, возведѝ мѧ̀ ди́внѡ на высотꙋ̀ житїѧ̀ соверше́ннѣйшагѡ.

І҆и҃се, дре́влѣ съ прⷪ҇ро́ки многоѡбра́знѡ глаго́лавый, и҆ на ѳавѡ́рѣ и҆схо́дъ сво́й и҆́мъ возвѣсти́вый, глаго́лами живота̀ вѣ́чнагѡ напита́й а҆́лчꙋщꙋю дꙋ́шꙋ мою̀: і҆и҃се, при ᲂу҆стѣ́хъ двою̀ свидѣ́телей та́йнꙋ преѡбраже́нїѧ ᲂу҆чн҃кѡ́мъ твои̑мъ ѿкры́вый, воздыха́ньми неизглаго́ланными ст҃а́гѡ дх҃а воспламенѝ хла́днꙋю вѣ́рꙋ мою̀.

І҆и҃се, превѣ́чный бж҃е, добро̀ на́мъ всегда̀ бы́ти под̾ кро́вомъ бл҃года́ти твоеѧ̀.

Бг҃оте́чнѣй ѕвѣздѣ̀ въ нощѝ возсїѧ́вшей, ᲂу҆подо́бисѧ, свѣтода́вче гдⷭ҇и, неизрече́нное ѡ҆сїѧ́нїе пречⷭ҇тыѧ пло́ти твоеѧ̀, є҆гда̀ ᲂу҆чн҃кѡ́мъ спѧ́щымъ и҆ но́щи, ᲂу҆жѐ ко ᲂу҆́трꙋ приближа́ющейсѧ, ты̀ возноси́лъ є҆сѝ ѻ҆ц҃ꙋ̀ твоемꙋ̀ на высотѣ̀ горы̀ премі́рнꙋю мл҃твꙋ свою̀. Тогда̀ просвѣти́сѧ лицѐ твоѐ, ꙗ҆́кѡ со́лнце, и҆ ри̑зы твоѧ̑ бы́ша блеща́щасѧ, бѣлы̀ ѕѣлѡ̀, ꙗ҆́кѡ снѣ́гъ. А҆пⷭ҇ли же ѿ наше́дшїѧ бж҃е́ственный си́лы ᲂу҆бꙋди́шесѧ, ᲂу҆ви́дѣша сла́вꙋ твою̀, ꙗ҆́кѡ є҆диноро́днаго ѿ ѻ҆ц҃а̀, и҆спо́лнь бл҃года́ти и҆ и҆́стины, и҆ стоѧ́хꙋ тре́петни, пою́ще тебѣ̀: А҆ллилꙋ́їа.

Ви́дѣвше а҆пⷭ҇ли тѧ̀ на ѳавѡ́рѣ во ѻ҆́бразѣ чл҃вѣ́честѣмъ сꙋ́щагѡ, сла́вою же бж҃е́ственною преѡбрази́вшасѧ и҆ съ мѡѷсе́омъ и҆ и҆лїе́ю ѡ҆ и҆схо́дѣ твое́мъ бесѣ́дꙋюща, разꙋмѣ́ша присносꙋ́щнꙋю си́лꙋ твою̀ и҆ бж҃ество̀ под̾ покро́вомъ пло́ти сокрыва́емо, и҆ ᲂу҆жа́сни бы́ша, послꙋ́шающе глаго́лемыхъ и҆ наслажда́ющесѧ зрѣ́нїѧ твоеѧ̀ бж҃е́ственныѧ сла́вы, ю҆́же толи́кѡ ви́дѣша, є҆ли́ка тѣле́сныхъ ѻ҆че́съ зрѣ́нїе и҆̀хъ вмѣсти́ти можа́ше. Съ ни́миже и҆ мы̀ пое́мъ тебѣ̀ такова́ѧ:

І҆и҃се, возсїѧ́вый ᲂу҆чн҃кѡ́мъ твои́мъ неизрече́ннꙋю и҆ бг҃осїѧ́ннꙋю сла́вꙋ твою̀, возсїѧ́й въ дꙋша́хъ на́шихъ свѣ́тъ тво́й прⷭ҇носꙋ́щный: і҆и҃се, причасти́вый первостоѧ́тєли зако́на и҆ бл҃года́ти премі́рнагѡ свѣ́та твоегѡ̀, причаще́нїемъ тогѡ̀ соберѝ ᲂу҆́мъ на́шъ приснозаблꙋ́ждшїй.

І҆и҃се, сокрове́ннꙋю во пло́ти мо́лнїю бж҃ества̀ твоегѡ̀ на ѳавѡ́рѣ ма́ло ѡ҆бнажи́вый, ѡ҆бнажѝ сокровє́нныѧ грѣхопадє́нїѧ въ ᲂу҆бо́гой со́вѣсти мое́й: і҆и҃се, несозда́ннагѡ свѣ́та твоегѡ̀ лꙋча́ми и҆з̾ пло́ти твоеѧ̀ ст҃ꙋ́ю го́рꙋ ѡ҆зари́вый, ѡ҆зарѝ свѣ́тъ за́повѣдей твои́хъ во мра́чнѣй дꙋшѝ мое́й.

І҆и҃се, преѡбраже́нїемъ пречⷭ҇тыѧ пло́ти твоеѧ̀ просвѣти́вый мі́ра концы̀, просвѣтѝ и҆ ᲂу҆красѝ на́съ помраче́нныхъ: і҆и҃се, блиста́нїемъ ѳавѡ́рскагѡ свѣ́та твоегѡ̀ ѡ҆чи́стивый, ꙗ҆́кѡ снѣ́гъ, твоѧ̑ ᲂу҆чн҃кѝ, ѡ҆чи́сти и҆ ѡ҆бновѝ на́съ потемнє́нныхъ.

І҆и҃се, превѣ́чный бж҃е, добро̀ на́мъ всегда̀ бы́ти под̾ кро́вомъ бл҃года́ти твоеѧ̀.

Ви́дѣвше пребл҃гостное и҆ сп҃си́тельное собесѣ́дованїе твоѐ, хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, со мѡѷсе́омъ и҆ и҆лїе́ю на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй, возра́довашесѧ ѕѣлѡ̀ ᲂу҆чн҃цы̀ твоѧ̑: пе́тръ, і҆а́кѡвъ и҆ і҆ѡа́ннъ. Пе́тръ же гла́сомъ любвѐ бж҃е́ственнѣй и҆спо́лненнымъ речѐ: гдⷭ҇и, добро̀ є҆́сть на́мъ здѣ̀ бы́ти: а҆́ще хо́щеши, сотвори́мъ здѣ̀ трѝ сѣ́ни, тебѣ̀ є҆ди́нꙋ, и҆ мѡѷсе́ови є҆ди́нꙋ, и҆ є҆ди́нꙋ и҆лїѝ. Мы́ же недосто́йнїи, не дерза́емъ прѧ́мѡ тебѐ вопроша́ти, ѻ҆ба́че смире́ннѡ ѡ҆ поми́лованїи мо́лимъ тѧ̀ и҆ гла́сомъ тре́петнѣмъ вопїе́мъ тѝ: А҆ллилꙋ́їа.

Возсїѧ̀ на ѳавѡ́рѣ во зна́менїе все́й вселе́ннѣй ѻ҆́блакъ свѣ́телъ, петрꙋ̀ ѡ҆ сѣ́нѣхъ вопроша́ющꙋ, ѿкрове́нїе гла́са ѻ҆ч҃ескагѡ возвѣща́ющъ и҆ дх҃а ст҃а́гѡ прише́ствїе, и҆ є҆гда̀ ѡ҆сѣнѝ а҆пⷭ҇лы, ве́рхъ горы̀ ѡ҆крꙋжа́юще, ті́и па́че ᲂу҆боѧ́шасѧ и҆ во ѻ҆́блакъ со стра́хомъ встꙋпи́вше, ѡ҆щꙋти́ша твоѐ непристꙋ́пное бж҃ество̀, и҆ со дерзнове́нїемъ мно́гимъ возопи́ша къ тебѣ̀ такова́ѧ:

І҆и҃се, і҆и҃лѧ дре́влѣ столпо́мъ ѻ҆́блачнымъ въ пꙋсты́нѣ пꙋтеводи́вый, са́мъ и҆ ны́нѣ пꙋ́ть во црⷭ҇твїе твоѐ на́мъ ᲂу҆кажѝ: і҆и҃се, а҆пⷭ҇лы твоѧ̀ во ѻ҆́блацѣ свѣ́тлѣ на ѳавѡ́рѣ ѡ҆сѣни́вый, росо́ю дх҃а твоегѡ̀ ст҃а́гѡ на́съ ѡ҆сѣнѝ.

І҆и҃се, во хра́мѣ нерꙋкотворе́ннѣмъ живы́й на нб҃сѝ, хра́мъ свѣтови́дѣнъ и҆ сѣ́нь пречⷭ҇тꙋю покажѝ мѝ твоегѡ̀ бж҃ества̀: і҆и҃се, ски́нїй рꙋкотворе́нныхъ не восхотѣ́вый на землѝ, внꙋ́треннюю благоѻбра́знꙋю ски́нїю дх҃а твоегѡ̀ сотворѝ мѧ̀, во є҆́же взы́ти на нб҃са̀.

І҆и҃се, ѡ҆дѣѧ́йсѧ свѣ́томъ, ꙗ҆́кѡ ри́зою, ѡ҆блецы̀ мѧ̀ ѡ҆бнаже́ннагѡ въ бг҃отка́нныѧ ри̑зы цѣломꙋ́дрїѧ и҆ чистоты̀: і҆и҃се, простира́ѧй нб҃о, ꙗ҆́кѡ ко́жꙋ, ѻ҆де́ни мѧ̀ ѡ҆стрꙋпле́ннагѡ въ снѣгосвѣ́тлыѧ ѻ҆дє́жды твоеѧ̀ нбⷭ҇ныѧ красоты̀.

І҆и҃се, превѣ́чный бж҃е, добро̀ на́мъ всегда̀ бы́ти под̾ кро́вомъ бл҃года́ти твоеѧ̀.

Хотѧ̀ ѿкры́ти сокрове́ннꙋю ѿ вѣ́ка та́йнꙋ твоегѡ̀, хрⷭ҇тѐ, бж҃ества̀, ѻ҆ц҃ъ тво́й нбⷭ҇ный па́ки ꙗ҆́коже пре́жде на і҆ѻрда́нѣ во вре́мѧ кр҃ще́нїѧ твоегѡ̀, бг҃осыно́вство твоѐ возвѣстѝ и҆ та́кѡ гла́сомъ и҆з̾ ѻ҆́блака бы́вшимъ свидѣ́тельствова, глаго́лѧ: се́й є҆́сть сн҃ъ мо́й возлю́бленный, тогѡ̀ послꙋ́шайте. А҆пⷭ҇ли же ѿ вели́кагѡ ᲂу҆́жаса крѣ́пости своеѧ̀ лиши́вшисѧ, падо́ша ни́цъ на зе́млю, вопїю́ще тебѣ̀: А҆ллилꙋ́їа.

Нѡ́ваѧ ви́дѣвше и҆ пресла̑внаѧ на ѳавѡ́рѣ бы̑вшаѧ, словесѐ твоегѡ̀, влⷣко гдⷭ҇и, самови́дцы и҆ слꙋги̑, и҆ гла́съ ѻ҆ч҃ескїй и҆ шꙋ́мъ и҆з̾ ѻ҆́блака слы́шавше, ᲂу҆жа́сни бы́ша и҆ но́вымъ свѣтоли́тїемъ внеза́пꙋ ѡ҆свѣща́хꙋсѧ, дрꙋ́гъ дрꙋ́га зрѧ́хꙋ, ᲂу҆дивлѧ́ющесѧ и҆ къ землѝ па́дше ни́цъ, тебѣ̀ влⷣцѣ всѧ́ческихъ поклони́шасѧ, похвалы̑ тебѣ̀ возсыла́ѧ таковы́ѧ:

І҆и҃се, ѻ҆́бразе пресвѣ́тлыѧ ѵ҆поста́си ѻ҆́ч҃їѧ, преѡбразѝ мра́чное и҆ нечи́стое житїѐ моѐ: і҆и҃се, сла́вы ѻ҆́ч҃їѧ сїѧ́нїе, просвѣтѝ па́дшꙋю и҆ во тьмꙋ̀ воглꙋ́бльшꙋюсѧ дꙋ́шꙋ мою̀.

І҆и҃се ди́вный и҆ стра́шный во сла́вѣ бж҃е́ственнагѡ зра́ка твоегѡ̀, тлѣ́нїемъ растлѣ́нный дꙋше́вный на́шъ зра́къ ѡ҆бновѝ: і҆и҃се ти́хїй, любвѝ по́лный, неизрече́нною свѣ́тлостїю пло́ти твоеѧ̀ всю̀ нечистотꙋ̀ пло́ти моеѧ̀ па́че снѣ́га ᲂу҆бѣлѝ.

І҆и҃се, свѣ́те безнача́льный, во свѣ́тѣ твое́мъ, на ѳавѡ́рѣ ꙗ҆вле́ннѣмъ, свѣ́тъ покажѝ на́мъ ѻ҆ц҃а̀: і҆и҃се, свѣ́те неизмѣ́нный, въ незри́мѣмъ свѣ́тѣ црⷭ҇тва твоегѡ̀, свѣ́тъ покажѝ на́мъ и҆ дх҃а.

І҆и҃се, превѣ́чный бж҃е, добро̀ на́мъ всегда̀ бы́ти под̾ кро́вомъ бл҃года́ти твоеѧ̀.

Ди́внѡ и҆ стра́ннѡ ꙗ҆ви́стасѧ тебѣ̀ мѡѷсе́й и҆ и҆лїа̀ на ѳавѡ́рѣ, влⷣко гдⷭ҇и, начерта́нїе бж҃е́ственныѧ ѵ҆поста́си ви́дѣвше, и҆ глаго́ласта ѡ҆ во́льномъ страда́нїи твое́мъ, сщ҃еннолѣ́пнѡ предстоѧ́ще тебѣ̀. Ѡ҆сѣни́вшꙋ же и҆̀хъ ѻ҆́блакꙋ свѣ́тлꙋ и҆ гла́сꙋ съ нб҃сѐ бы́вшꙋ, взѧ́тсѧ сла́ва гдⷭ҇нѧ ѿ видѣ́нїѧ ᲂу҆чєни́къ твои́хъ, взѧ́шасѧ же и҆ прⷪ҇ро́цы во своѧ̀ мѣ́ста, пою́ще тебѣ̀: А҆ллилꙋ́їа.

Ве́сь бы́лъ є҆сѝ ѿ вы́шнихъ, неисче́тный сло́ве бж҃їй, є҆гда̀ пречⷭ҇таѧ пло́ть твоѧ̀ преѡбража́шасѧ на ѳавѡ́рѣ, но и҆ ѿ ни́жнихъ ника́коже ѿстꙋпи́лъ є҆сѝ, є҆гда̀ ѿше́дшымъ прⷪ҇ро́кѡмъ и҆ видѣ́нїю ᲂу҆жѐ сконча́вшꙋсѧ, ты̀ пристꙋпи́лъ є҆сѝ къ лежа́щимъ стра́ха ра́ди на землѝ твои́мъ ᲂу҆ченикѡ́мъ, и҆ рꙋко́ю коснꙋ́всѧ и҆̀хъ, глаго́лалъ є҆сѝ и҆́мъ: воста́ните, не бо́йтесѧ. Оу҆чн҃цы̀ же, возве́дше ѻ҆́чи своѝ и҆ никого́же ви́дѣвше, то́чїю тебѐ є҆ди́наго съ ни́ми сꙋ́щаго, возра́довахꙋсѧ ѕѣлѡ̀ и҆ возбл҃годари́ша бг҃а, пою́ще тебѣ̀ такова́ѧ:

І҆и҃се, и҆мѣ́ѧй глаго́лы живота̀ вѣ́чнагѡ, всегда̀ пребꙋ́ди съ на́ми во стра́нствїи земно́мъ: і҆и҃се, насы́тивый на́съ зра́комъ твоегѡ̀ бж҃ества̀, не ѡ҆ста́ви на́съ си́рыхъ на слꙋже́нїи твое́мъ.

І҆и҃се, пре́жде крⷭ҇та̀ твоегѡ̀ та́йнꙋ во́льнагѡ страда́нїѧ ᲂу҆ѧсни́вый, пода́ждь на́мъ всегда̀ па́мѧтовати твоѐ на́съ ра́ди и҆стоща́нїе: і҆и҃се, пре́жде є҆́же ᲂу҆мре́ти, на́мъ сла́вꙋ твою̀ показа́вый, пода́ждь на́мъ всегда̀ да разꙋмѣ́ти твоеѧ̀ пло́ти ѡ҆боже́нїе.

І҆и҃се, ѻ҆́бразе непремѣ́нный сꙋ́щагѡ, ѡ҆бновѝ въ дꙋшѝ мое́й вожделѣ́ннагѡ зра́ка твоегѡ̀ ѻ҆́бразъ и҆ подо́бїе: і҆и҃се, печа́те равноѻбра́знаѧ ѻ҆ц҃а̀, запечатлѣ́й во пло́ти мое́й неизрече́нныѧ добро́ты твоеѧ̀ бл҃гоѡбра́зїе.

І҆и҃се, превѣ́чный бж҃е, добро̀ на́мъ всегда̀ бы́ти под̾ кро́вомъ бл҃года́ти твоеѧ̀.

Всѐ є҆стество̀ смѧте́сѧ, зрѧ̀ твоѐ пресла́вное на ѳавѡ́рѣ преѡбраже́нїе, хрⷭ҇тѐ сп҃се: а҆́гг҃ли, незри́мѡ предстоѧ́ще, со стра́хомъ и҆ тре́петомъ слꙋжа́хꙋ тебѣ̀, нб҃са̀ ᲂу҆боѧ́шасѧ, подви́жесѧ и҆ тре́петна бы́сть всѧ̀ землѧ̀, ви́дѧщи сла́вꙋ гдⷭ҇а, гора̀ ѳавѡ́ръ, пре́жде мра́чна и҆ ды́мна, свѣ́тлымъ ѻ҆́блакомъ покрыва́шесѧ, на не́йже пречи́стїи но́зѣ твоѝ стоѧ́сте, ᲂу҆ченицы̀ же твоѝ, гдⷭ҇и, не терпѧ́ще зрѣ́ти нестерпи́магѡ зра́ка твоегѡ̀, поверго́ша себѐ до́лꙋ на зе́млю, ли̑ца покрыва́юще, до́ндеже ты̀ са́мъ, видѣ́нїю сконча́вшꙋсѧ, воздви́глъ є҆сѝ ѧ҆̀, тебѣ̀ вопїю́щихъ: А҆ллилꙋ́їа.

Вѣті̑и сꙋемꙋ́дреннїи, бл҃года́тїею непросвѣще́ннїи, не мо́гꙋтъ разꙋмѣ́ти твоегѡ̀ пресла́внагѡ преѡбраже́нїѧ та́инства, гдⷭ҇и. Сегѡ̀ ра́ди, є҆гда̀ со ᲂу҆чн҃кѝ сходи́лъ є҆сѝ съ горы̀, дню̀ возсїѧва́ти начина́ющꙋ, ты̀ заповѣ́далъ є҆сѝ дрꙋгѡ́мъ твои́мъ, да никомꙋ́же повѣ́дѧтъ видѣ́нїѧ бы́вшаго, до́ндеже по прїѧ́тїи страда́нїѧ и҆ сме́рти воскрⷭ҇неши въ тре́тїй де́нь ѿ гро́ба. И҆ ті́и ᲂу҆молча́ша, и҆ никомꙋ́же возвѣсти́ша въ ты́ѧ днѝ ничесо́же ѿ тѣ́хъ, ꙗ҆́же ви́дѣша и҆ слы́шаша, ѻ҆ба́че то́чїю въ се́рдцѣ свое́мъ вопїѧ́хꙋ тебѣ̀ си́це:

І҆и҃се, во всегѡ̀ а҆да́ма ѡ҆болкі́йсѧ, ѡ҆чернѣ́вшее дре́вле є҆стество̀ чл҃вѣ́че просвѣтѝ: і҆и҃се, во ѻ҆́блацѣ, ѻ҆гнѝ и҆ мра́цѣ носи́мый, твое́ю свѣ́тлостїю ве́сь мра́къ дꙋше́вный въ на́съ потребѝ.

І҆и҃се, сїѧ́нїемъ бж҃е́ственнагѡ шꙋ́ма а҆пⷭ҇лы твоѧ̀ ᲂу҆слади́вый, ᲂу҆слажда́й на́съ всегда̀ глаго́лами бж҃е́ственнагѡ твоегѡ̀ ѿкрове́нїѧ: і҆и҃се, росода́тельнымъ ѻ҆́блакомъ ᲂу҆чн҃кѝ твоѝ просвѣти́вый, просвѣща́й на́съ всегда̀ зарѧ́ми пресла́внагѡ твоегѡ̀ преѡбраже́нїѧ.

І҆и҃се, пречи́стыми нога́ми твои́ми го́рꙋ ѳавѡ́рскꙋю ѡ҆ст҃и́вый, напра́ви но́зѣ на̑ша на прⷭ҇ное слꙋже́нїе тебѣ̀: і҆и҃се, съ непови́нными рꙋка́ми на го́рꙋ твою̀ восходи́ти повелѣ́вый, возбꙋдѝ рꙋ́цѣ на́ши на мл҃твенное воздѣѧ́нїе горѣ̀.

І҆и҃се, превѣ́чный бж҃е, добро̀ на́мъ всегда̀ бы́ти под̾ кро́вомъ бл҃года́ти твоеѧ̀.

Спⷭ҇тѝ хотѧ́й мі́ръ, на ѳавѡ́рѣ преѡбрази́лсѧ є҆сѝ на́съ ра́ди, гдⷭ҇и, да сотвори́ши ны̀ досто́йны ᲂу҆гото́ванныѧ и҆збра́ннымъ твои́мъ нбⷭ҇ныѧ сла́вы и҆ да преѡбрази́ши тѣ́ло смире́нїѧ на́шегѡ, ꙗ҆́кѡ бы́ти є҆мꙋ̀ соѻбра́знꙋ тѣ́лꙋ сла́вы твоеѧ̀ во ѻ҆́бщее всѣ́хъ воскр҃се́нїе и҆ въ безконе́чнѣмъ твое́мъ црⷭ҇твїи, є҆́же ᲂу҆гото́валъ є҆сѝ ѿ сложе́нїѧ мі́ра лю́бѧщимъ тѧ̀, въ не́мже да сподо́биши и҆ на́съ, ꙗ҆́кѡ мѡѷсе́а и҆ и҆лїю̀ на ѳавѡ́рѣ лице́мъ къ лицꙋ̀ лицезрѣ́ти тѧ̀ и҆ со всѣ́ми ст҃ы́ми воспѣва́ти тебѣ̀ вѣ́чнꙋю пѣ́снь: А҆ллилꙋ́їа.

Цр҃ю̀ превѣ́чный! Всѧ̑ твори́ши на́шегѡ ра́ди сп҃се́нїѧ. Менѐ ра́ди воспрїѧ́лъ є҆сѝ пло́ть пречⷭ҇тꙋю ѿ прест҃ы́ѧ дв҃ы мр҃і́и и҆ въ зра́цѣ раба̀ прише́лъ є҆сѝ въ мі́ръ се́й. Та́кожде и҆ преѡбрази́лсѧ є҆сѝ на ст҃ѣ́й горѣ̀, не себѣ̀ ᲂу҆гожда́ѧ, не тре́бꙋетъ бо свѣ́тъ просвѣще́нїѧ, но на́съ ра́ди ѡ҆сꙋжде́нныхъ, да на́шꙋ просвѣти́ши тьмꙋ̀ и҆ на́съ, во тьмѣ̀ сѣдѧ́щихъ и҆ средѝ сѣ́ни сме́ртныѧ, ѿ сынѡ́въ гнѣ́ва въ возлю́блєнныѧ ча́да твоѧ̀ да преѡбрази́ши. Сегѡ̀ ра́ди бл҃года́рственнѡ вопїе́мъ тебѣ̀ такова́ѧ:

І҆и҃се, зра́къ ра́бїй на ѳавѡ́рѣ преѡбрази́вый, да на́съ и҆з̾ рабѡ́въ грѣха̀ ча̑да бж҃їѧ сотвори́ши: і҆и҃се, да́же до пло́ти себѐ и҆стощи́вый, да на́ше па́дшее є҆стество̀ съ собо́ю преѡбрази́ши.

І҆и҃се, неизрече́нное бл҃голѣ́пїе црⷭ҇тва твоегѡ̀ на ѳавѡ́рѣ ꙗ҆ви́вый, ра́дость, ми́ръ и҆ пра́вдꙋ ѡ҆ дс҃ѣ ст҃ѣ въ на́съ ᲂу҆твердѝ: і҆и҃се, бж҃е́ственнымъ блиста́нїемъ пло́ти твоеѧ̀ всю̀ тва́рь ѡ҆бж҃и́вый, ѡ҆боже́нїемъ пло́ти во второ́мъ прише́ствїи твое́мъ на́съ ѡ҆бновѝ.

І҆и҃се, ѻ҆́гнь бж҃ества̀ твоегѡ̀ на ѳавѡ́рѣ ꙗ҆ви́вый, ѻ҆гне́мъ невеще́ственнымъ грѣхи̑ моѧ̑ попалѝ: і҆и҃се, сладча́йшею бесѣ́дою твое́ю та́мѡ ᲂу҆чн҃кѝ своѧ̑ напита́вый, ст҃ы́ми та́йнами твои́ми гла́днꙋю дꙋ́шꙋ мою̀ ѡ҆ст҃ѝ.

І҆и҃се, превѣ́чный бж҃е, добро̀ на́мъ всегда̀ бы́ти под̾ кро́вомъ бл҃года́ти твоеѧ̀.

Пѣ́нїе всеꙋмиле́нное приношꙋ̀ тѝ недосто́йный, твоегѡ̀ преѡбраже́нїѧ соверша́ѧ свѣ́тлое торжество̀ и҆ вопїю̀ тебѣ̀: высотꙋ̀ нбⷭ҇нагѡ житїѧ̀ и҆ сла́вы присносꙋ́щныѧ бж҃е́ственное сїѧ́нїе да́рꙋй ны́нѣ рабѡ́мъ твои́мъ, се́рдцемъ же чи́стымъ сподо́би на́съ мы́сленнѡ взы́ти на го́рꙋ ст҃ꙋ́ю твою̀, ви́дѣти разꙋ́мными ѻ҆чесы̀ пресла́вное преѡбраже́нїе твоѐ, да свѣ́тлѡ воспое́мъ тебѣ̀: А҆ллилꙋ́їа.

Свѣ́тъ сы́й непристꙋ́пенъ и҆ свѣ́та пода́тель, і҆и҃се, безнача́льный и҆ присносꙋ́щный свѣ́те, свѣ́тъ тво́й въ мі́ръ прине́слъ є҆сѝ, є҆гда̀ съ пречⷭ҇тою пло́тїю твое́ю вше́лъ є҆сѝ на го́рꙋ ѳавѡ́рскꙋю и҆ та́мѡ несозда́нный и҆ бж҃е́ственный свѣ́тъ ꙗ҆ви́лъ є҆сѝ ᲂу҆чн҃кѡ́мъ твои́мъ, сла́вы ѻ҆́ч҃їѧ показꙋ́ѧ ѻ҆́бразъ. Сегѡ̀ свѣ́та твоегѡ̀ преесте́ственнагѡ прича́стники бы́ти жела́юще, и҆з̾ глꙋбины̀ дꙋшѝ вопїе́мъ тебѣ̀ такова́ѧ:

І҆и҃се хрⷭ҇тѐ, свѣ́те и҆́стинный, пѡ́мыслы до́брыми дꙋ́шꙋ мою̀ живѝ во всѧ̑ дни̑ земна́гѡ стра́нствїѧ моегѡ̀: і҆и҃се цр҃ю̀, свѣ́те безнача́льный, ᲂу҆га́сшїй свѣти́льникъ дꙋшѝ моеѧ̀ па́ки возжзѝ до днѐ сконча́нїѧ моегѡ̀.

І҆и҃се, свѣ́те ти́хїй, живо́тъ даѧ́й, свѣ́тъ и҆ живо́тъ низпослѝ дꙋшѝ мое́й въ ча́съ ᲂу҆жа́сный сме́рти моеѧ̀: і҆и҃се, свѣ́те ст҃ы́й, свѣтѧ́й и҆ горѧ́й, и҆з̾ ѻ҆гнѧ̀ неꙋгаси́магѡ и҆ тьмы̀ кромѣ́шныѧ и҆схи́ти мѧ̀ тогда̀.

І҆и҃се, сладча́йшїй и҆ ст҃ѣ́йшїй свѣ́те, къ свѣ́тꙋ нбⷭ҇нагѡ черто́га твоегѡ̀ средѝ го́рькихъ мыта́рствъ воздꙋ́шныхъ проведѝ мѧ̀: і҆и҃се, со́лнца всѧ́кагѡ свѣтлѣ́йшїй свѣ́те, во свѣ́тлостехъ ст҃ы́хъ твои́хъ въ невече́рнемъ днѝ црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀ просвѣтѝ мѧ̀.

І҆и҃се, превѣ́чный бж҃е, добро̀ на́мъ всегда̀ бы́ти под̾ кро́вомъ бл҃года́ти твоеѧ̀.

Блгⷣть твою̀ пода́ждь мнѣ̀, і҆и҃се бж҃е мо́й, ю҆́же на ѳавѡ́рѣ дарова́лъ є҆сѝ и҆збра́ннымъ ᲂу҆чн҃кѡ́мъ твои́мъ петрꙋ̀, і҆ѡа́ннꙋ и҆ і҆а́кѡвꙋ, и҆ прїимѝ на́съ, ꙗ҆́коже ѻ҆́ныхъ, да ѡ҆блече́ннїи си́лою твое́ю свы́ше и҆ дх҃омъ ст҃ы́мъ просвѣще́ннїи, се́рдце же чи́сто и҆мꙋ́щи и҆ дꙋ́хъ ѡ҆бновле́нъ, взы́демъ на мы́сленный ѳавѡ́ръ, восходѧ́ще ѿ си́лы въ си́лꙋ, наипа́че же въ постѣ̀ и҆ моли́твѣ подвиза́ющесѧ, въ цѣломꙋ́дрїи же и҆ въ чистотѣ̀ пребыва́юще, и҆ та́мѡ да воспое́мъ тебѣ̀: А҆ллилꙋ́їа.

Пою́ще пречⷭ҇тыѧ пло́ти твоеѧ̀ пресла́вное преѡбраже́нїе, прославлѧ́емъ бж҃е́ственнꙋю сла́вꙋ твою̀ на ѳавѡ́рѣ ꙗ҆вле́ннꙋю, покланѧ́емсѧ присносꙋ́щнѣй си́лѣ твое́й и҆ бж҃ествꙋ̀, є҆го́же зарю̀ ма́лꙋю та́мѡ ѡ҆бнажи́лъ є҆сѝ, хрⷭ҇тѐ, и҆ вѣ́рꙋемъ съ петро́мъ, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ вои́стиннꙋ хрⷭ҇то́съ, сн҃ъ бг҃а жива́го, прише́дый въ мі́ръ грѣ̑шныѧ спⷭ҇тѝ, тѣ́мже и҆ вопїе́мъ съ ни́мъ и҆з̾ глꙋбины̀ дꙋшѝ: добро̀ на́мъ здѣ̀ бы́ти съ тобо́ю. Сегѡ̀ ра́ди не посрамѝ на́съ въ тѧ̀ пра́вѡ вѣ́рꙋющихъ, ѻ҆ба́че немощны́хъ и҆ пло́тїю ѡ҆бложе́нныхъ и҆ покры́й на́съ свѣ́томъ бг҃осїѧ́нныѧ пло́ти твоеѧ̀, съ любо́вїю зовꙋ́щихъ тебѣ̀ си́це:

І҆и҃се, со́лнце незаходи́мое, на ѳавѡ́рѣ возше́дшее, твои́мъ бж҃е́ственнымъ сїѧ́нїемъ ѡ҆сїѧ́й мѧ̀: і҆и҃се, свѣ́те несокрыва́емый въ преѡбраже́нїи ꙗ҆вле́нный, твоеѧ̀ бл҃года́ти причаще́нїемъ согрѣ́й мѧ̀.

І҆и҃се, хра́ме предвѣ́чный нбⷭ҇нагѡ і҆ерⷭ҇ли́ма, въ ски́нїю бж҃їю съ чл҃ки вселѝ мѧ̀: і҆и҃се, цвѣ́те бл҃гово́нный раѧ̀ всест҃а́гѡ, нбⷭ҇ными а҆рѡма̑ты ст҃ы́ни и҆ чтⷭ҇оты̀ ѡ҆бл҃гоꙋха́й мѧ̀.

І҆и҃се, ѻ҆гню̀ чисти́тельный, нб҃о и҆ зе́млю ѿ всѧ́кїѧ скве́рны ѡ҆чи́стити хотѧ́й, ѿ скве́рны пло́ти и҆ дꙋ́ха ѡ҆чи́сти мѧ̀: і҆и҃се, ка́меню вседрагі́й, го́рнїй сїѡ́нъ вмѣ́стѡ со́лнца красото́ю бж҃е́ственною ѡ҆свѣща́ти и҆мѣ́ѧй, ѿ зрѣ́нїѧ и҆ны́ѧ красоты̀ па́че тебѐ и҆зба́ви мѧ̀.

І҆и҃се, превѣ́чный бж҃е, добро̀ на́мъ всегда̀ бы́ти под̾ кро́вомъ бл҃года́ти твоеѧ̀.

Ѽ пресла́дкїй и҆ всеще́дрый і҆и҃се, на ѳавѡ́рѣ бж҃е́ственною сла́вою просїѧ́вый. Прїимѝ ны́нѣ ма́лое моле́нїе сїѐ на́ше, и҆ ꙗ҆́коже прїѧ́лъ є҆сѝ ѿ ᲂу҆ч҃ни̑къ твои́хъ на ст҃ѣ́й горѣ̀ поклоне́нїе, та́кѡ и҆ на́съ сподо́би пресла́вномꙋ преѡбраже́нїю твоемꙋ̀ поклони́тисѧ, во свѣ́тѣ до́брыхъ дѣ́лъ сїѧ́юще, да просвѣти́тсѧ тобо́ю тьма̀ грѣхо́внаѧ въ на́съ живꙋ́щаѧ, и҆ да ꙗ҆ви́мсѧ достѡ́йны бы́ти наслѣ́дники безконе́чнагѡ црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀ на нб҃сѝ, и҆дѣ́же со всѣ́ми ст҃ы́ми сподо́би и҆ на́мъ воспѣва́ти тебѣ̀: А҆ллилꙋ́їа.

Се́й конда́къ чте́тсѧ три́жды. И҆ па́ки і҆́косъ а҃-й и҆ конда́къ а҃-й.

А҆́гг҃лѡмъ недовѣ́домое и҆ чл҃вѣ́кѡмъ непристꙋ́пное твоѐ, свѣтода́вче хрⷭ҇тѐ, бж҃ество̀, незаходи́тельными мо́лнїѧми и҆ лꙋча́ми невече́рнѧгѡ свѣ́та твоегѡ̀, ꙗ҆ви́лъ є҆сѝ на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй нача́льнѣйшимъ ᲂу҆ченикѡ́мъ твои́мъ, ті́и же бж҃е́ственнымъ и҆змѣни́шасѧ ᲂу҆́жасомъ, ѻ҆́блакомъ ѡ҆сїѧ́вшесѧ свѣ́тлымъ и҆ гла́съ ѻ҆ч҃ь слы́шавше, разꙋмѣ́ша твоегѡ̀ вочл҃вѣ́ченїѧ та́инство, вопїю́ще тебѣ̀ такова́ѧ:

І҆и҃се, сн҃е бж҃їй безсме́ртный, просвѣтѝ на́съ свѣ́томъ лица̀ твоегѡ̀ ѡ҆сїѧ́ннагѡ: і҆и҃се, бл҃гі́й бж҃е всеси́льный, возбꙋдѝ на́съ спѧ́щихъ и҆з̾ глꙋбины̀ тьмы̀ сна̀ грѣхо́внагѡ.

І҆и҃се, во свѣ́тѣ живы́й непристꙋ́пнѣмъ, и҆з̾ ѻ҆́бласти те́мныѧ и҆зведѝ на́съ: і҆и҃се, сла́вою твое́ю и҆спо́лнивый ве́сь мі́ръ, во ѡ҆би́тєли ра̑йскїѧ введѝ на́съ.

І҆и҃се, свѣ́те мі́ра, ѿ мі́ра лꙋка́вагѡ свободѝ на́съ во тьмѣ̀ сѣдѧ́щихъ: і҆и҃се, со́лнце пра́вды, си́лою и҆ пра́вдою ѡ҆блецы̀ на́съ, въ сѣ́ни сме́ртнѣй спѧ́щихъ.

І҆и҃се, превѣ́чный бж҃е, добро̀ на́мъ всегда̀ бы́ти под̾ кро́вомъ бл҃года́ти твоеѧ̀.

Возбра́нный воево́до и҆ цр҃ю̀ сла́вы, тебѣ̀ нб҃сѝ и҆ землѝ созда́телѧ, зрѧ́щи на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй преѡбрази́вшасѧ со сла́вою, всѧ̀ тва́рь ᲂу҆диви́сѧ, нб҃са̀ вострепета́ша, и҆ всѝ земноро́днїи возра́довашасѧ, мы́ же недосто́йнїи твоемꙋ̀ на́съ ра́ди преѡбраже́нїю бл҃года́рственнѡ поклоне́нїе приносѧ́ще, съ петро́мъ ѿ дꙋшѝ вопїе́мъ тѝ:

І҆и҃се, превѣ́чный бж҃е, добро̀ на́мъ всегда̀ бы́ти под̾ кро́вомъ бл҃года́ти твоеѧ̀.

Гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ, бж҃е на́шъ, во свѣ́тѣ живы́й непристꙋ́пнѣмъ, сїѧ́нїе сы́й сла́вы ѻ҆́ч҃їѧ и҆ ѻ҆́бразъ ѵ҆поста́си є҆гѡ̀. Є҆гда̀ прїи́де и҆сполне́нїе време́нъ, мы̀ за млⷭ҇рдїе неизрече́нное къ па́дшемꙋ ро́дꙋ чл҃вѣ́ческомꙋ себє̀ ᲂу҆ма́лилъ є҆сѝ, зра́къ раба̀ прїѧ́лъ є҆сѝ, смири́лъ є҆сѝ себє̀, послꙋшли́въ бы́сть да́же до сме́рти. Ѻ҆ба́че пре́жде крⷭ҇та̀ и҆ во́льныѧ стра́сти твоеѧ̀ на горѣ̀ ѳавѡ́рстѣй преѡбрази́лсѧ є҆сѝ въ бж҃е́ственнѣй сла́вѣ свое́й пред̾ ст҃ы́ми твои́ми ᲂу҆чн҃кѝ и҆ а҆пⷭ҇лы, ма́ло скры́въ пло́ти воспрїѧ́тїе, да є҆гда̀ тѧ̀ ᲂу҆́зрѧтъ распина́ема, и҆ сме́рти предава́ема, ᲂу҆разꙋмѣ́ютъ ᲂу҆́бѡ страда́нїе твоѐ во́льное и҆ бж҃ество̀. Да́рꙋй же и҆ на́мъ всѣ́мъ, пречⷭ҇тыѧ пло́ти твоеѧ̀ преѡбраже́нїе пра́зднꙋющымъ, чи́стымъ се́рдцемъ и҆ нескве́рными ᲂу҆мы̑ взы́ти на ст҃ꙋ́ю го́рꙋ твою̀, въ селє́нїѧ ст҃ы́ѧ сла́вы твоеѧ̀, и҆дѣ́же гла́съ чи́стъ пра́зднꙋющихъ, гла́съ несказа́ннагѡ ра́дованїѧ, да та́мѡ кꙋ́пнѡ съ ни́ми лице́мъ къ лицꙋ̀ ᲂу҆́зримъ сла́вꙋ твою̀ въ невече́рнемъ днѝ црⷭ҇твїѧ твоегѡ̀, и҆ со всѣ́ми ст҃ы́ми, ѿ вѣ́ка тебѣ̀ бл҃гоꙋгоди́вшими просла́вимъ всест҃о́е и҆́мѧ твоѐ со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ и҆ прест҃ы́мъ и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

В православном календаре этот праздник называется «Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа» и совершается сейчас 19 августа. Для многих любителей литературы он ассоциируется с замечательными стихами Бориса Пастернака.

Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по старому,
Преображение Господне.

Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная, как знаменье,
К себе приковывает взоры!

Эти стихи выражают настроение праздника – такого аристократически изысканного, блистательного. В народном же календаре, сверх меры озабоченном кулинарными проблемами, он именуется Вторым, или даже Яблочным, Спасом.

Начнем с первого уровня изучения этого календарного феномена – с выяснения смысла самого евангельского события «преображения». Что означает сам этот термин? Какое событие Священной истории и почему получило такое название?

Преображение: событие и смысл

Преображение (греч. метаморфосис, лат. transfiguratio) – значит «превращение в другой вид», «изменение формы» (отсюда «метаморфозы»). Так называется одно из важнейших событий евангельской истории, происшедшее незадолго до последней Пасхи Иисуса Христа. О нем рассказывают три евангелиста: Мф.17:1-13, Мк.9:2-13 и Лк.9:28-36.

Через восемь дней после торжественного исповедания ап. Петром своего Учителя Мессией (Христом), – пишет евангелист Лука, – Иисус, «взяв с Собою Петра, Иоанна и Иакова, взошел на гору помолиться. И во время молитвы лицо Его вдруг изменилось, а одежда стала сверкающей белизны. И два человека беседовали с Ним, – это были Моисей и Илья, явившиеся в сиянии небесной славы. И говорили они об исходе, который предстояло Ему совершить в Иерусалиме.

А Петр и его спутники забылись дремой, а когда очнулись, увидели сияние Его славы и двух мужей, стоящих рядом с Ним. И когда те собирались покинуть Его, Петр сказал Иисусу: «Наставник, как хорошо нам здесь быть! Давай мы устроим здесь три шатра: один для Тебя, один для Моисея и один для Илии!» «Он не знал и сам, чтo говорил, – замечает Лука и продолжает. – И еще он не договорил, как появилось облако и накрыло их своей тенью. Ученики, оказавшись в облаке, испугались. Но из облака раздался голос, сказавший: «Это есть Сын Мой избранный, Его слушайте!» И когда голос умолк, оказалось, что Иисус один. Ученики сохранили это в тайне и никому в то время не рассказали о том, что видели» (Лк.9:28-36).

А евангелист Марк уточняет: «Когда они спускались с горы, Иисус велел, чтобы они никому не рассказывали о том, что видели, до тех пор, пока Сын Человеческий не встанет из гроба. Они это исполнили, но между собой толковали: «Что значит встать из гроба?»» (Мк.9:9-10).

Исторический и богословский смысл этого важного эпизода Священной истории ясен. Вспомним о том, что Иисуса Христа не только простой народ, но даже ученики считали прежде всего земным царем-воителем. И лжемессианские иллюзии сохранялись у апостолов даже после Его Вознесения, вплоть до Пятидесятницы! Поэтому Господь приоткрывает им завесу будущего и являет Себя Сыном Божиим, владыкой жизни и смерти. Он заранее уверяет учеников в том, что близкие страдания – не поражение и позор, но победа и слава, увенчанная Воскресением.

При этом Христос прибегает к судебному правилу, сформулированному в Законе Моисея: «При словах двух свидетелей. состоится всякое дело» (Втор.19:15). Этим Он юридически опровергает нелепые обвинения со стороны книжников и фарисеев в нарушении им еврейского законодательства. Призывая Себе в «свидетели» самого Законодателя (!) и грозного пророка Илию, – которые говорят с Ним о Его «исходе» к смерти и Воскресению, – Христос удостоверяет апостолов в согласии Своего дела с Законом Моисея. Он надеется, что хотя бы ближайшие ученики не поддадутся отчаянию, но сами станут опорой сомневающимся. Таков смысл празднуемого события.

На иконах праздника Иисус обычно предстает в ореоле «фаворского света» – сияния, явившегося апостолам. Слева и справа от Него – Илия и Моисей, который держит в руках «Скрижали завета» – каменные доски с десятью важнейшими законами. У их ног – апостолы, павшие на лица и прикрывающие их руками от нестерпимого света, устремляющегося к ним в виде изломанных лучей.

Преображение: единичное событие и ежегодный праздник

Но когда же произошло само событие преображения – неужели в конце лета, а не перед крестными страданиями Спасителя, как явствует из логики евангельского повествования?

Выдающийся отечественный историк, проф. С.-Петербургской Духовной академии В. В. Болотов убедительно доказал, что Христос преобразился перед учениками незадолго до Своей последней Пасхи, в феврале или марте по нашему календарю. При этом, анализируя историю нескольких праздников, он показывает, что в установлении календарных дат своих торжеств Церковь иногда руководствовалась «педагогическими» (миссионерскими) соображениями. Фиксируя праздники нарочито в дни языческих торжеств, Церковь хотела преодолеть местные традиции, пережитки прежних религиозных обычаев.

Так произошло и с праздником Преображения. Ранее всего, по мнению В. Болотова, он был учрежден в Армении и Каппадокии взамен местного почитания языческой богини Астхик (аналог греческой Афродиты) и приходился на шестую неделю после Пасхи.

Эта «миссионерская» логика была актуальна и в других странах. Так, в Греции и Италии окончание сбора винограда еще долго сопровождалось языческими «вакханалиями» – веселым праздником в честь хмельного бога Вакха. Чтобы вытеснить его из обихода (или «христианизировать») было решено праздновать в это время «Преображение», искусственно совместив с ним благодарственный молебен Богу за дарование «плодов земных». (Собрать максимальное количество селян, особенно живущих в дальних горных районах, в церкви можно было только по большим праздникам.) Это продолжение ветхозаветного обычая благословения «начатков» – первых плодов. В Константинополе праздник утвердился лишь при императоре Льве Философе (886–912 гг.), причем, был фиксирован в неподвижном, минейном календаре (причина происхождения даты именно 6 августа все еще остается под вопросом). А от византийцев он перешел к славянам.

Интересно, что этот восточный по происхождению праздник появился на Западе достаточно поздно. Здесь Festum Transfigurationis Christi, как он называется в католическом календаре, долго не был всеобщим. Только в 1457 г. папа Калликст III сделал его повсеместным и установил для него чин богослужения. Причем, это сделано в память важной победы христианского войска, собранного св. Иоанном Капистраном, над турками 6 августа 1456 г. В результате была снята осада Белграда и остановлена турецкая экспансия в Западную Европу.

В Православной Церкви Преображение имеет статус двунадесятого праздника. В Католической Церкви его литургический ранг ниже и соответствует праздникам в честь апостолов и евангелистов. Литовский философ и богослов Антанас Мацейна в связи с этим писал: «Основа возникновения праздника на Востоке – богословская: это размышления писателей и отцов Греческой Церкви о Боге как о Свете, Который сияет в глубинах бытия и поэтому человек может не только Его ощущать, но иногда даже ясно видеть. На Западе же стимул к его празднованию носил общественный характер» .

Хорошо! – воскликнет нетерпеливый читатель. – Это богословские тонкости! Но при чем же здесь яблоки?! Всё очень просто.

Действительно, предписанная Церковным уставом «Молитва в причащении гроздия в 6-й день августа» говорит только о благословении «плода лозного нового» (винограда). Но, заимствовав от греков календарь праздников и сопровождающих их обрядов, сформировавшихся в регионе Средиземноморья, россияне поневоле должны были «нарушить» устав и заменить виноград яблоками – основными плодами Севера. Отсюда странное, хотя и благозвучное название праздника – «Яблочный Спас», не имеющее никакого отношения к его богословской и исторической основе.

Для любознательных читателей:

Болотов В. В. Михайлов день. Почему собор св. архистратига Михаила совершается 8 ноября? (Эортологический этюд) // Христианское Чтение. 1892. № 11-12. С. 616-621, 644;
Дмитриевский А. А. Праздник Преображения Господня на Фаворской горе. СПб., 1913;
Рубан Ю. «Свет без пламени» // «Вода живая». С.-Петербургский церковный вестник. 2007. № 8.

Акафист Преображению Господню

Кондак 1

Возбранный Воеводо и Царю славы, Тебе небеси и земли Создателя, зрящи на горе Фаворстей преобразившася со славою, вся тварь удивися, небеса вострепеташа, и вси земнороднии возрадовашася, мы же недостойнии Твоему нас ради Преображению благодарственно поклонение приносяще, с Петром от души вопием Ти:

Иисусе, Превечный Боже, добро нам всегда быти под кровом благодати Твоея.

Икос 1

Ангелом недоведомое и человеком неприступное Твое, Светодавче Христе, Божество, незаходительными молниями и лучами Невечерняго Света Твоего, явил еси на горе Фаворстей начальнейшим учеником Твоим, тии же Божественным изменишася ужасом, облаком осиявшеся светлым и глас Отечь слышавше, разумеша Твоего вочеловечения таинство, вопиюще Тебе таковая:

Иисусе, Сыне Божий Безсмертный, просвети нас светом Лица Твоего осияннаго.

Иисусе, Благий Боже Всесильный, возбуди нас спящих из глубины тьмы сна греховнаго.

Иисусе, во свете живый неприступнем, из области темныя изведи нас.

Иисусе, Славою Твоею исполнивый весь мир, во обители райския введи нас.

Иисусе, Свете мира, от мира лукавого свободи нас во тьме седящих.

Иисусе, Солнце Правды, силою и правдою облеки нас, в сени смертней спящих.

Иисусе, Превечный Боже, добро нам всегда быти под кровом благодати Твоея.

Кондак 2

Видя, яко ученицы Твои, Человеколюбче Господи, непросвещенни еще суще, не разумеют, яко подобает Тебе идти во Иерусалим и тамо много пострадати и убиену быти, Ты оттоле начал еси сказовати им, яко вся сия належит Тебе волею претерпети нашего ради спасения. Обаче тии не возмогоша еще мыслити, яже суть Божия, но яже суть человеческая, сего ради по днех шестих поял еси Петра, Иакова и Иоанна и возвел еси я на гору Фаворскую показати им прежде Креста Божественную Славу Твою, да и во время страданий Твоих разумно воспоют Тебе: Аллилуиа.

Икос 2

Разума неуразуменна вольнаго Твоего страдания не разумеша ученицы Твои, Господи. Сего ради прежде Креста Твоего нощию глубокою возвел еси на гору высоку лучшия ученики Твоя, да видят чудо страшнаго Преображения Твоего и нестерпимое Божественного пришествия Твоего издалеча присносущное благолепие, да егда Тя узрят распинаема, страдание убо Твое, да уразумеют вольное. Сего ради вопием Тебе сице:

Иисусе, от удолий на гору высоку возведый Твоя ученики, возведи и нас горе, да горних научимся искати наслаждений.

Иисусе, от житейских попечений и множества народнаго отлучивый Петра и Зеведеовых, отлучи наш ум от благ земных, да дольных навыкнем избегати пристрастий.

Иисусе, многими труды на превелию высоту вознесый други своя, и нас многими труды и поты научи по вся дни подвизатися.

Иисусе, в молчании ночныя молитвы Преображение Твое учеником показавый, и ныне верным Твоим сподоби сладостию словес Твоих в нощи просвещатися.

Иисусе, трех точию свидетелей славы Твоея в тишине Фаворстей явивый, и ныне безмолвным и пустынным даждь славу Твою всегда созерцати.

Иисусе, Фавор и Ермон о Имени Твоем возвеселивый, даждь нам призыванием сладчайшаго Имени Твоего восход горе совершати.

Иисусе, Превечный Боже, добро нам всегда быти под кровом благодати Твоея.

Кондак 3

Силою свыше избранныя Твоя Апостолы облекий, Иисусе, на Фавор возвел еси я, да навыкнут вышних искати и горняя мудрствовати, а не земная, облецы и нас, долу поникших и немощию плоти всегда побеждаемых, силою и славою Твоею, да сила Твоя в немощи нашей совершится, чесо ради с любовию воспоем Тебе: Аллилуиа.

Икос 3

Имеяй прежде Креста и вольнаго страдания Твоего явити учеником отчасти Божества Славу Твою, Христе Спасе наш, Ты трех точию от живущих на земли избираеши, да зрителие Божественныя Твоея славы будут, ибо тии три пред очима Твоима лучши бяху паче всех народов и язык: Петр, яко паче иных Тебе возлюбивый, и яко первый от всех Сына Божия Тебе исповедавый, Иаков, яко первый во Апостолех надежды ради будущих благ под меч главу свою преклонивый и тако начало мучеником Твоим положивый, Иоанн же, яко девственник и паче всех чистоту плоти и духа целомудренно сохранивый и сего ради благодать особную паче иных получивый к зрению неизреченных откровений и Божественныя Славы Твоея. С нимиже приими и от нас похвалы Тебе сицевыя:

Иисусе, от Петра прежде Преображения Твоего исповедание веры приемый, приими и мое теплое исповедание.

Иисусе, тому же Петру на Фаворе дерзновение даровавый глаголати с Тобою, возглаголи благая и мирная в сердце моем.

Иисусе, сынов Зеведеевых за пламень любви их сынами громовыми нарекий, громом гнева Твоего не порази мя.

Иисусе, тем же учеником огнь с небесе на Самарян низвести не попустивый, огнь страстей угаси во мне.

Иисусе, с девственным Иоанном в чистоте плоти и духа на Фавор горний возведи мя.

Иисусе, с мужественным Иаковом, первее чашу Твою испившим, в рай введи мя.

Иисусе, Превечный Боже, добро нам всегда быти под кровом благодати Твоея.

Кондак 4

Буря Богоявления Твоего на горе Синайстей бысть, егда во громех и молниях даровал еси закон угоднику Твоему Моисеови, такожде и на горе Хориве бысть дух крепок, разоряяй горы, трус и огнь, егда Илия пророк хотяше зрети Тя, обаче не в вихре бурне, не в трусе и не во огне Господь, но во гласе хлада тонка Ты показал еси им Лице Свое и славу Божества Своего, егда на горе Фаворстей Ты предстал еси им, с радостию вопиющим Тебе: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше Моисей и Илия на Фаворе глаголы Твоя о исходе Твоем, егоже хотяше скончати во Иерусалиме, быша всему миру свидетелие Твои, Господи, яко Ты еси воистину Сын Божий на спасение людей от Бога Отца посланный и гласом с небесе Тем показанный. Моисей убо от мертвых призван бысть да свидетельствует во аде держимым Твое в мир пришествие. Илия же от рая призван бысть, да скажет Еноху Славу Твою в Преображении пречистыя Плоти Твоея виденную. Мы же, чудящеся тайне пророк Твоих на Фаворе явления, со умилением зовем Тебе:

Иисусе, Боговидцу Моисею, Лице Твое узрети восхотевшему, на Фаворе Лицем к лицу явивыйся, яви нам в грядущем веце Лица Твоего сладость превожделенную.

Иисусе, в боговидении задних Твоих древле Моисею сияние Славы Твоея Показавый, покажи нам во Царствии Твоем лицем к Лицу Зрака Твоего доброту неизреченную.

Иисусе, в тишине и гласе хлада тонка Илию откровением Своим наставивый, настави мя чудно в тишине безстрастия божественнаго.

Иисусе, на огненней колеснице неопальнаго небошественника Твоего Илию в рай возведый, возведи мя дивно на высоту жития совершеннейшаго.

Иисусе, древле с пророки многообразно глаголавый, и на Фаворе исход Свой им возвестивый, глаголами живота вечнаго напитай алчущую душу мою.

Иисусе, при устех двою свидетелей Тайну Преображения учеником Твоим открывый, воздыханьми неизглаголанными Святаго Духа воспламени хладную веру мою.

Иисусе, Превечный Боже, добро нам всегда быти под кровом благодати Твоея.

Кондак 5

Боготечней звезде в нощи возсиявшей, уподобися, Светодавче Господи, неизреченное осияние пречистыя Плоти Твоея, егда учеником спящим и нощи, уже ко утру приближающейся, Ты возносил еси Отцу Твоему на высоте горы премирную молитву Свою. Тогда просветися Лице Твое, яко солнце, и ризы Твоя быша блещащяся, белы зело, яко снег. Апостоли же от нашедшия Божественный силы убудившеся, увидеша Славу Твою, яко Единороднаго от Отца, исполнь благодати и истины, и стояху трепетни, поюще Тебе: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше Апостоли Тя на Фаворе во образе человечестем сущаго, славою же Божественною Преобразившася и с Моисеом и Илиею о исходе Твоем беседующа, разумеша присносущную силу Твою и Божество под покровом плоти сокрываемо, и ужасни быша, послушающе глаголемых и наслаждающеся зрения Твоея Божественныя славы, юже толико видеша, елика телесных очес зрение их вместити можаше. С нимиже и мы поем Тебе таковая:

Иисусе, возсиявый учеником Твоим неизреченную и Богосиянную Славу Твою, возсияй в душах наших Свет Твой присносущный.

Иисусе, причастивый первостоятели закона и благодати премирнаго Света Твоего, причащением Того собери ум наш приснозаблудший.

Иисусе, сокровенную во плоти молнию Божества Твоего на Фаворе мало обнаживый, обнажи сокровенныя грехопадения в убогой совести моей,

Иисусе, несозданнаго Света Твоего лучами из Плоти Твоея Святую гору озаривый, озари свет заповедей Твоих во мрачней души моей.

Иисусе, Преображением причистыя Плоти Твоея просветивый мира концы, просвети и украси нас помраченных.

Иисусе, блистанием Фаворскаго Света Твоего очистивый, яко снег, твоя ученики, очисти и обнови нас потемненных.

Иисусе, Превечный Боже, добро нам всегда быти под кровом благодати Твоея.

Кондак 6

Видевше преблагостное и спасительное собеседование Твое, Христе Боже наш, со Моисеом и Илиею на горе Фаворстей, возрадовашеся зело ученицы Твоя: Петр, Иаков и Иоанн. Петр же гласом любве божественней исполненным рече: «Господи, добро есть нам зде быти: аще хощеши, сотворим зде три сени, Тебе едину, и Моисеови едину, и едину Илии». Мы же недостойнии, не дерзаем прямо Тебе вопрошати, обаче смиренно о помиловании молим Тя и гласом трепетним вопием Ти: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия на Фаворе во знамение всей вселенней облак светел, Петру о сенях вопрошающу, откровение гласа Отеческаго возвещающ и Духа Святаго пришествие, и егда осени Апостолы, верх горы окружающе, тии паче убояшася и во облак со страхом вступивше, ощутиша Твое неприступное Божество, и со дерзновением многим возопиша к Тебе таковая:

Иисусе, Израиля древле столпом облачным в пустыне путеводивый, Сам и ныне путь во Царствие Твое нам укажи.

Иисусе, Апостолы Твоя во облаце светле на Фаворе осенивый, росою Духа Твоего Святаго нас осени.

Иисусе, во Храме нерукотвореннем Живый на небеси, храм световиден и сень пречистую покажи ми Твоего Божества.

Иисусе, скиний рукотворенных не восхотевый на земли, внутреннюю благообразную скинию Духа Твоего сотвори мя, во еже взыти на небеса.

Иисусе, одеяйся светом, яко ризою, облеки мя обнаженнаго в боготканныя ризы целомудрия и чистоты.

Иисусе, простираяй небо, яко кожу, одени мя острупленнаго в снегосветлыя одежды Твоея небесныя красоты.

Иисусе, Превечный Боже, добро нам всегда быти под кровом благодати Твоея.

Кондак 7

Хотя открыти сокровенную от века тайну Твоего, Христе, Божества, Отец Твой Небесный паки якоже прежде на Иордане во время Крещения Твоего, Богосыновство Твое возвести и тако гласом из облака бывшим свидетельствова, глаголя: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Того послушайте». Апостоли же от великаго ужаса крепости своея лишившися, падоша ниц на землю, вопиюще Тебе: Аллилуиа.

Икос 7

Новая видевше и преславная на Фаворе бывшая, Словесе Твоего, Владыко Господи, самовидцы и слуги, и глас Отеческий и шум из облака слышавше, ужасни быша и новым светолитием внезапу освещахуся, друг друга зряху, удивляющеся и к земли падше ниц, Тебе Владыце всяческих поклонишася, похвалы Тебе возсылая таковыя:

Иисусе, Образе Пресветлыя Ипостаси Отчия, преобрази мрачное и нечистое житие мое.

Иисусе, Славы Отчия Сияние, просвети падшую и во тьму воглубльшуюся душу мою.

Иисусе дивный и страшный во славе Божественнаго зрака Твоего, тлением растленный душевный наш зрак обнови.

Иисусе тихий, любви полный, неизреченною светлостию Плоти Твоея всю нечистоту плоти моея паче снега убели.

Иисусе, Свете Безначальный, во свете Твоем, на Фаворе явленном, Свет покажи нам Отца.

Иисусе, Свете неизменный, в незримом Свете Царства Твоего, Свет покажи нам и Духа.

Иисусе, Превечный Боже, добро нам всегда быти под кровом благодати Твоея.

Кондак 8

Дивно и странно явистася Тебе Моисей и Илия на Фаворе, Владыко Господи, начертание Божественныя Ипостаси видевше, и глаголаста о вольном страдании Твоем, священнолепно предстояще Тебе. Осенившу же их облаку светлу и гласу с небесе бывшу, взятся Слава Господня от видения ученик Твоих, взяшася же и пророцы во своя места, поюще Тебе: Аллилуиа.

Икос 8

Весь был еси от вышних, Неисчетный Слове Божий, егда пречистая Плоть Твоя преображашася на Фаворе, но и от нижних никакоже отступил еси, егда отшедшим пророком и видению уже скончавшуся, Ты приступил еси к лежащим страха ради на земли Твоим учеником, и рукою коснувся их, глаголал еси им: «востаните, не бойтеся». Ученицы же, возведше очи свои и никогоже видевше, точию Тебе Единаго с ними сущаго, возрадовахуся зело и возблагодариша Бога, поюще Тебе таковая:

Иисусе, имеяй глаголы Живота вечнаго, всегда пребуди с нами во странствии земном.

Иисусе, насытивый нас зраком Твоего Божества, не остави нас сирых на служении Твоем.

Иисусе, прежде Креста Твоего Тайну вольнаго страдания уяснивый, подаждь нам всегда памятовати Твое нас ради истощание.

Иисусе, прежде еже умрети, нам славу Твою Показавый, подаждь нам всегда да разумети Твоея Плоти обожение.

Иисусе, образе непременный Сущаго, обнови в души моей вожделеннаго зрака Твоего образ и подобие.

Иисусе, печате равнообразная Отца, запечатлей во плоти моей неизреченныя доброты Твоея благообразие.

Иисусе, Превечный Боже, добро нам всегда быти под кровом благодати Твоея.

Кондак 9

Все естество смятеся, зря Твое преславное на Фаворе Преображение, Христе Спасе: Ангели, незримо предстояще, со страхом и трепетом служаху Тебе, небеса убояшася, подвижеся и трепетна бысть вся земля, видящи славу Господа, «гора Фавор, прежде мрачна и дымна», светлым облаком покрывашеся, «на нейже» пречистии «нозе Твои стоясте», ученицы же Твои, Господи, не терпяще зрети нестерпимаго зрака Твоего, повергоша себе долу на землю, лица покрывающе, дондеже Ты Сам, видению скончавшуся, воздвигл еси я, Тебе вопиющих: Аллилуиа.

Икос 9

Витии суемудреннии, благодатиею непросвещеннии, не могут разумети Твоего преславнаго Преображения таинства, Господи. Сего ради, егда со ученики сходил еси с горы, дню возсиявати начинающу, Ты заповедал еси другом Твоим, да никомуже поведят видения бывшаго, дондеже по приятии страдания и смерти воскреснеши в третий день от гроба. И тии умолчаша, и никомуже возвестиша в тыя дни ничесоже от тех, яже видеша и слышаша, обаче точию в сердце своем вопияху Тебе сице:

Иисусе, во всего Адама оболкийся, очерневшее древле естество человече просвети.

Иисусе, во облаце, огни и мраце носимый, Твоею светлостию весь мрак душевный в нас потреби.

Иисусе, сиянием Божественного шума Апостолы Твоя усладивый, услаждай нас всегда глаголами Божественного Твоего откровения.

Иисусе, росодательным облаком ученики Твои Просветивый, просвещай нас всегда зарями преславнаго Твоего Преображения.

Иисусе, пречистыми ногами Твоими гору Фаворскую освятивый, направи нозе наша на присное служение Тебе.

Иисусе, с неповинными руками на гору Твою восходити повелевый, возбуди руце наши на молитвенное воздеяние горе.

Иисусе, Превечный Боже, добро нам всегда быти под кровом благодати Твоея.

Кондак 10

Спасти хотяй мир, на Фаворе преобразился еси нас ради, Господи, да сотвориши ны достойны уготованныя избранным Твоим небесныя славы и да преобразиши тело смирения нашего, яко быти ему сообразну телу Славы Твоея во общее всех воскресение и в безконечном Твоем Царствии, еже уготовал еси от сложения мира любящим Тя, в немже да сподобиши и нас, яко Моисея и Илию на Фаворе лицем к лицу лицезрети Тя и со всеми святыми воспевати Тебе вечную песнь: Аллилуиа.

Икос 10

Царю Превечный! Вся твориши нашего ради спасения. Мене ради восприял еси плоть пречистую от Пресвятыя Девы Марии и в зраце раба пришел еси в мир сей. Такожде и преобразился еси на святей горе, не Себе угождая, не требует бо Свет просвещения, но нас ради осужденных, да нашу просветиши тьму и нас, во тьме седящих и среди сени смертныя, от сынов гнева в возлюбленныя чада Твоя да преобразиши. Сего ради благодарственно вопием Тебе таковая:

Иисусе, зрак рабий на Фаворе преобразивый, да нас из рабов греха чада Божия сотвориши.

Иисусе, даже до плоти Себе истощивый, да наше падшее естество с Собою преобразиши.

Иисусе, неизреченное благолепие Царства Твоего на Фаворе явивый, радость, мир и правду о Дусе Святе в нас утверди.

Иисусе, Божественным блистанием плоти Твоея всю тварь обоживый, обожением плоти во Втором пришествии Твоем нас обнови.

Иисусе, огнь Божества Твоего на Фаворе явивый, огнем невещественным грехи моя попали.

Иисусе, сладчайшею беседою Твоею тамо ученики Своя напитавый, Святыми Тайнами Твоими гладную душу мою освяти.

Иисусе, Превечный Боже, добро нам всегда быти под кровом благодати Твоея.

Кондак 11

Пение всеумиленное приношу Ти недостойный, Твоего Преображения совершая светлое торжество и вопию Тебе: высоту небеснаго жития и славы присносущныя Божественное сияние даруй ныне рабом Твоим, сердцем же чистым сподоби нас мысленно взыти на гору святую Твою, видети разумными очесы преславное Преображение Твое, да светло воспоем Тебе: Аллилуиа.

Икос 11

Свет Сый Неприступен и Света Податель, Иисусе, Безначальный и Присносущный Свете, Свет Твой в мир принесл еси, егда с пречистою плотию Твоею вшел еси на гору Фаворскую и тамо Несозданный и Божественный Свет явил еси учеником Твоим, Славы Отчия показуя образ. Сего Света Твоего преестественнаго причастники быти желающе, из глубины души вопием Тебе таковая:

Иисусе Христе Свете Истинный, помыслы добрыми душу мою живи во вся дни земнаго странствия моего.

Иисусе Царю, Свете Безначальный, угасший светильник души моея паки возжги до дне скончания моего.

Иисусе, Свете тихий, живот даяй, свет и живот низпосли души моей в час ужасный смерти моея.

Иисусе, Свете Святый, светяй и горяй, из огня неугасимаго и тьмы кромешныя изхити мя тогда.

Иисусе, Сладчайший и Святейший Свете, к свету небеснаго чертога Твоего среди горьких мытарств воздушных проведи мя.

Иисусе, солнца всякого Светлейший Свете, во светлостях святых Твоих в невечернем дни Царствия Твоего просвети мя.

Иисусе, Превечный Боже, добро нам всегда быти под кровом благодати Твоея.

Кондак 12

Благодать Твою подаждь мне, Иисусе Боже мой, юже на Фаворе даровал еси избранным учеником Твоим Петру, Иоанну и Иакову, и приими нас, якоже оных, да облеченнии силою Твоею свыше и Духом Святым просвещеннии, сердце же чисто имущи и дух обновлен, взыдем на мысленный Фавор, восходяще от силы в силу, наипаче же в посте и молитве подвизающеся, в целомудрии же и в чистоте пребывающе, и тамо да воспоем Тебе: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще пречистыя Плоти Твоея преславное Преображение, прославляем Божественную Славу Твою на Фаворе явленную, поклоняемся присносущней Силе Твоей и Божеству, Егоже зарю малую тамо обнажил еси, Христе, и веруем с Петром, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешныя спасти, тем же и вопием с ним из глубины души: добро нам зде быти с Тобою. Сего ради не посрами нас в Тя право верующих, обаче немощных и плотию обложенных и покрый нас Светом Богосиянныя Плоти Твоея, с любовию зовущих Тебе сице:

Иисусе, Солнце Незаходимое, на Фаворе возшедшее. Твоим Божественным сиянием осияй мя,

Иисусе, Свете несокрываемый в Преображении явленный, Твоея благодати причащением согрей мя.

Иисусе, Храме Предвечный Небеснаго Иерусалима, в скинию Божию с человеки всели мя.

Иисусе, Цвете Благовонный Рая Всесвятаго, небесными ароматами святыни и чистоты облагоухай мя.

Иисусе, Огню чистительный, небо и землю от всякия скверны очистити хотяй, от скверны плоти и духа очисти мя.

Иисусе, Каменю вседрагий, Горний Сион вместо солнца красотою Божественною освещати имеяй, от зрения иныя красоты паче Тебе избави мя.

Иисусе, Превечный Боже, добро нам всегда быти под кровом благодати Твоея.

Кондак 13

О, Пресладкий и Всещедрый Иисусе, на Фаворе Божественною славою просиявый! Приими ныне малое моление сие наше, и якоже приял еси от ученик Твоих на святей горе поклонение, тако и нас сподоби преславному Преображению Твоему поклонитися, во свете добрых дел сияюще, да просветится Тобою тьма греховная в нас живущая, и да явимся достойны быти наследники безконечнаго Царствия Твоего на небеси, идеже со всеми святыми сподоби и нам воспевати Тебе: Аллилуиа. (Трижды).

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Молитва Преображению Господню

Господи Иисусе Христе, Боже наш, во Свете живый неприступнем, Сияние сый Славы Отчия и Образ Ипостаси Его! Егда прииде исполнение времен, Ты за милосердие неизреченное к падшему роду человеческому Себе умалил еси, зрак раба приял еси, смирил еси Себе, послушлив бысть даже до смерти. Обаче прежде Креста и вольныя страсти Твоея на горе Фаворстей преобразился еси в Божественней Славе Своей пред святыми Твоими ученики и Апостолы, мало скрыв плоти восприятие, да егда Тя узрят распинаема, и смерти предаваема, уразумеют убо страдание Твое вольное и Божество. Даруй же и нам всем, пречистыя Плоти Твоея Преображение празднующим, чистым сердцем и нескверными умы взыти на Святую гору Твою, в селения святыя славы Твоея, идеже глас чист празднующих, глас несказаннаго радования, да тамо купно с ними лицем к лицу узрим Славу Твою в невечернем дни Царствия Твоего, и со всеми святыми, от века Тебе благоугодившими прославим Всесвятое имя Твое со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков.

Значение праздника Преображения Господня и полный текст акафиста на русском языке

Преображение Господне считается одним из двенадцати важнейших церковных праздников, которые отмечают многие верующие люди. В этот день в священном храме Преображению Господню зачитывается акафист, а также прославляется воссоединение человечества и Божества в лице Иисуса.

Описание и значение праздника

Прежде чем праздновать этот церковный праздник, необходимо разобраться с его описанием и значением. Преображением Господним называют явление царства Бога на земле. Произошло это на горе Фавор, когда апостолам удалось собственными глазами увидеть Преображение Иисуса Христа.

Этот праздничный день должен напоминать каждому человеку о том, что следует духовно изменяться и развиваться. Согласно церковному учению, Спаситель специально позволил людям увидеть перерождение, которое в будущем ожидает каждого человека перед попаданием в Божье Царствие. Таким образом Иисус подготавливал своих учеников к неизбежной смерти, с которой в итоге столкнется каждый человек. Они должны были увидеть происходящее на горе Фавор, чтобы в будущем им было проще пережить час испытаний.

Глубокий смысл праздника можно растолковать в отдельных его символах. Например, гора символизирует уединение и безмолвие. Это уединенное место, которое идеально подходит для прочтения молитв и единения разума с Господом. В переводе слово «фавор» означает свет и чистоту. В дни предпразднства и послепразднства яблочного Спаса каждый верующий человек должен вспомнить о преображении Христа. В этот праздник верующие должны раскаяться в содеянных грехах, так как люди, которые очищаются от грехов, смогут очистить свою душу от грязи.

Приметы и традиции

Есть определенные приметы и традиции, которых придерживаются в этот церковный праздник. Он отмечается в конце лета, девятнадцатого августа. В этот день в каждом церковном храме проводятся церковные службы. Священнослужители на этот праздничный день надевают светлые одеяния, которые символизируют свет Господний.

После окончания богослужения обязательно занимаются освящением свежих фруктов. Это древний обычай, описание которого можно найти в Ветхом Завете. Согласно информации оттуда, люди приносили в храмы виноградные гроздья для получения благословения. Сейчас освящение фруктовых плодов в преображенный праздник для православия имеет символическое значение. Освящение фруктов символизирует обновление, в котором нуждается вся природа и люди с момента прихода в мир первого греха. Жители Иерусалима чаще всего приносят в храмы освящать виноград. В городах и странах, где достать виноград не так просто, на освящение приносят яблочные плоды. Именно поэтому праздник часто называют Яблочным Спасом.

По календарю этот праздник отмечается во время Успенского поста. Однако во время празднования Преображения позволяется готовить блюда из рыбы. Также на стол принято подавать фруктовые блюда. Считается, что в праздничные дни у фруктов появляется чудодейственная и целебная энергия. Поэтому домохозяйки на Спас готовят компоты, кисель, пироги и пирожки с фруктовой начинкой.

В Яблочный Спас особое внимание необходимо обращать на погоду. Если в праздничные дни на улице пасмурно, значит, осенью не стоит ожидать солнца. Ясная погода может свидетельствовать о том, что зимой будут суровые морозы.

Какие молитвы читают

Выделяют четыре основных вида молитв, которые необходимо произносить в праздник Господнего Преображения:

  • Тропарь. Считается древнейшим песнопением, которое часто произносится во время церковных праздников. В этой короткой песне принято восхвалять святых, а также раскрывать основную суть праздника. Также тропарями можно называть молитвенные тексты, из которых состоят другие более короткие молитвословия или каноны.
  • Кондак. Это краткое песнопение, состоящее из нескольких строф. В нем детально описывается суть праздника, а также его основные особенности. Большинство кондаков очень похожи на тропари, так как исполняются они под такую же мелодию. Произносят кондаки между третьей и шестой песней канона.
  • Акафист. Это хвалебные песнопения, которые произносятся для восхваления Богоматери, Господа и других святых. Акафисты состоят из нескольких десятков песен, которые размещены по порядку в зависимости от букв алфавита. В конце каждой песни произносятся слова «Радуйся» или «Аллилуйя». Произнесением акафистов занимаются на церковные праздники, а также во времена особой радости.
  • Величание. Это коротенькие церковные песнопения, в которых принято восхвалять святых, Богородицу и Иисуса. Такие тексты всегда начинаются со слова «Величаем».

Если человек решил зачитывать перечисленные молитвы, надо делать это правильно. Молиться лучше в уединении, чтобы никто не мог отвлечь от произнесения молитвенного текста. Во время молитвы надо полностью на ней сосредоточиться и не думать ни о чем постороннем. Слова должны исходить искренне, от всей души. Лучше всего произносить молебны, преклонившись на колени перед иконами Богоматери, Христа и святых апостолов.

Полный текст на русском языке с ударениями

Прежде чем зачитать молитвы о Преображении Господнем, надо детальнее ознакомиться с молитвенными текстами.

Тропарь

Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху, да возсияет и нам, грешным, Свет Твой присносущный молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе.

Кондак

На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твои, славу Твою, Христе Боже, видеша, да егда Тя узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси воистинну Отчее сияние.

Акафист

Кондак 1

Возбранный Воеводо и Царю славы, Тебе небеси и земли Создателя, зрящи на горе Фаворстей преобразившася со славою, вся тварь удивися, небеса вострепеташа, и вси земнороднии возрадовашася, мы же недостойнии Твоему нас ради Преображению благодарственно поклонение приносяще, с Петром от души вопием Ти:
Иисусе, Превечный Боже, добро нам всегда быти под кровом благодати Твоея.

Икос 1

Ангелом недоведомое и человеком неприступное Твое, Светодавче Христе, Божество, незаходительными молниями и лучами Невечерняго Света Твоего, явил еси на горе Фаворстей начальнейшим учеником Твоим, тии же Божественным изменишася ужасом, облаком осиявшеся светлым и глас Отечь слышавше, разумеша Твоего вочеловечения таинство, вопиюще Тебе таковая:
Иисусе, Сыне Божий Безсмертный, просвети нас светом Лица Твоего осияннаго.
Иисусе, Благий Боже Всесильный, возбуди нас спящих из глубины тьмы сна греховнаго.
Иисусе, во свете живый неприступнем, из области темныя изведи нас.
Иисусе, Славою Твоею исполнивый весь мир, во обители райския введи нас.
Иисусе, Свете мира, от мира лукавого свободи нас во тьме седящих.
Иисусе, Солнце Правды, силою и правдою облеки нас, в сени смертней спящих.
Иисусе, Превечный Боже, добро нам всегда быти под кровом благодати Твоея.

Кондак 2

Видя, яко ученицы Твои, Человеколюбче Господи, непросвещенни еще суще, не разумеют, яко подобает Тебе идти во Иерусалим и тамо много пострадати и убиену быти, Ты оттоле начал еси сказовати им, яко вся сия належит Тебе волею претерпети нашего ради спасения. Обаче тии не возмогоша еще мыслити, яже суть Божия, но яже суть человеческая, сего ради по днех шестих поял еси Петра, Иакова и Иоанна и возвел еси я на гору Фаворскую показати им прежде Креста Божественную Славу Твою, да и во время страданий Твоих разумно воспоют Тебе: Аллилуиа.

Икос 2

Разума неуразуменна вольнаго Твоего страдания не разумеша ученицы Твои, Господи. Сего ради прежде Креста Твоего нощию глубокою возвел еси на гору высоку лучшия ученики Твоя, да видят чудо страшнаго Преображения Твоего и нестерпимое Божественного пришествия Твоего издалеча присносущное благолепие, да егда Тя узрят распинаема, страдание убо Твое, да уразумеют вольное. Сего ради вопием Тебе сице:
Иисусе, от удолий на гору высоку возведый Твоя ученики, возведи и нас горе, да горних научимся искати наслаждений.
Иисусе, от житейских попечений и множества народнаго отлучивый Петра и Заведеовых, отлучи наш ум от благ земных, да дольных навыкнем избегати пристрастий.
Иисусе, многими труды на превелию высоту вознесый други своя, и нас многими труды и поты научи по вся дни подвизатися.
Иисусе, в молчании ночныя молитвы Преображение Твое учеником показавый, и ныне верным Твоим сподоби сладостию словес Твоих в нощи просвещатися.
Иисусе, трех точию свидетелей славы Твоея в тишине Фаворстей явивый, и ныне безмолвным и пустынным даждь славу Твою всегда созерцати.
Иисусе, Фавор и Ермон о Имени Твоем возвеселивый, даждь нам призыванием сладчайшаго Имени Твоего восход горе совершати.
Иисусе, Превечный Боже, добро нам всегда быти под кровом благодати Твоея.

Кондак 3

Силою свыше избранныя Твоя Апостолы облекий, Иисусе, на Фавор возвел еси я, да навыкнут вышних искати и горняя мудрствовати, а не земная, облецы и нас, долу поникших и немощию плоти всегда побеждаемых, силою и славою Твоею, да сила Твоя в немощи нашей совершится, чесо ради с любовию воспоем Тебе: Аллилуиа.

Икос 3

Имеяй прежде Креста и вольнаго страдания Твоего явити учеником отчасти Божества Славу Твою, Христе Спасе наш, Ты трех точию от живущих на земли избираеши, да зрителие Божественныя Твоея славы будут, ибо тии три пред очима Твоима лучши бяху паче всех народов и язык: Петр, яко паче иных Тебе возлюбивый, и яко первый от всех Сына Божия Тебе исповедавый, Иаков, яко первый во Апостолех надежды ради будущих благ под меч главу свою преклонивый и тако начало мучеником Твоим положивый, Иоанн же, яко девственник и паче всех чистоту плоти и духа целомудренно сохранивый и сего ради благодать особную паче иных получивый к зрению неизреченных откровений и Божественныя Славы Твоея. С нимиже приими и от нас похвалы Тебе сицевыя:

Иисусе, от Петра прежде Преображения Твоего исповедание веры приемый, приими и мое теплое исповедание.
Иисусе, тому же Петру на Фаворе дерзновение даровавый глаголати с Тобою, возглаголи благая и мирная в сердце моем.
Иисусе, сынов Заведеевых за пламень любви их сынами громовыми нарекий, громом гнева Твоего не порази мя.
Иисусе, тем же учеником огнь с небесе на Самарян низвести не попустивый, огнь страстей угаси во мне.
Иисусе, с девственным Иоанном в чистоте плоти и духа на Фавор горний возведи мя. Иисусе, с мужественным Иаковом, первее чащу Твою испившим, в рай введи мя.
Иисусе, Превечный Боже, добро нам всегда быти под кровом благодати Твоея.

Кондак 4

Буря Богоявления Твоего на горе Синайстей бысть, егда во громех и молниях даровал еси закон угоднику Твоему Моисеови, такожде и на горе Хориве бысть дух крепок, разоряяй горы, трус и огнь, егда Илия пророк хотяше зрети Тя, обаче не в вихре бурне, не в трусе и не во огне Господь, но во гласе хлада тонка Ты показал еси им Лице Свое и славу Божества Своего, егда на горе Фаворстей Ты предстал еси им, с радостию вопиющим Тебе: Аллилуиа.

Икос 4

Слышавше Моисей и Илия на Фаворе глаголы Твоя о исходе Твоем, егоже хотяше скончати во Иерусалиме, быша всему миру свидетелие Твои, Господи, яко Ты еси воистину Сын Божий на спасение людей от Бога Отца посланный и гласом с небесе Тем показанный. Моисей убо от мертвых призван бысть да свидетельствует во аде держимым Твое в мир пришествие. Илия же от рая призван бысть, да скажет Еноху Славу Твою в Преображении пречистыя Плоти Твоея виденную. Мы же, чудящеся тайне пророк

Твоих на Фаворе явления, со умилением зовем Тебе:
Иисусе, Боговидцу Моисею, Лице Твое узрети восхотевшему, на Фаворе Лицем к лицу явивыйся, яви нам в грядущем веце Лица Твоего сладость превожделенную.

Иисусе, в боговидении задних Твоих древле Моисею сияние Славы Твоея Показавый, покажи нам во Царствии Твоем лицем к Лицу Зрака Твоего доброту неизреченную.
Иисусе, в тишине и гласе хлада тонка Илию откровением Своим наставивый, настави мя чудно в тишине безстрастия божественнаго.

Иисусе, на огненней колеснице неопальнаго небошественника Твоего Илию в рай возведый, возведи мя дивно на высоту жития совершеннейшаго.
Иисусе, древле с пророки многообразно глаголавый, и на Фаворе исход Свой им возвестивый, глаголами живота вечнаго напитай алчущую душу мою.

Иисусе, при устех двою свидетелей Тайну Преображения учеником Твоим открывый, воздыханьми неизглаголанными Святаго Духа воспламени хладную веру мою.
Иисусе, Превечный Боже, добро нам всегда быти под кровом благодати Твоея.

Кондак 5

Боготечней звезде в нощи возсиявшей, уподобися, Светодавче Господи, неизреченное осияние пречистыя Плоти Твоея, егда учеником спящим и нощи, уже ко утру приближающейся, Ты возносил еси Отцу Твоему на высоте горы премирную молитву Свою. Тогда просветися Лице Твое, яко солнце, и ризы Твоя быша блещащяся, белы зело, яко снег. Апостоли же от нашедшия Божественный силы убудившеся, увидеша Славу Твою, яко Единороднаго от Отца, исполнь благодати и истины, и стояху трепетни, поюще Тебе: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше Апостоли Тя на Фаворе во образе человечестем сущаго, славою же Божественною преобразившася и с Моисеом и Илиею о исходе Твоем беседующа, разумеша присносущную силу Твою и Божество под покровом плоти сокрываемо, и ужасни быша, послушающе глаголемых и наслаждающеся зрения Твоея Божественныя славы, юже толико видеша, елика телесных очес зрение их вместити можаше. С нимиже и мы поем Тебе таковая:

Иисусе, возсиявый учеником Твоим неизреченную и Богосиянную Славу Твою, возсияй в душах наших Свет Твой присносущный.
Иисусе, причастивый первостоятели закона и благодати премирнаго Света Твоего, причащением Того собери ум наш приснозаблудший.

Иисусе, сокровенную во плоти молнию Божества Твоего на Фаворе мало обнаживый, обнажи сокровенныя грехопадения в убогой совести моей Иисусе, несозданнаго Света Твоего лучами из Плоти Твоея Святую гору озаривый, озари свет заповедей Твоих во мрачней души моей.

Иисусе, Преображением причистыя Плоти Твоея просветивый мира концы, просвети и украси нас помраченных.
Иисусе, блистанием Фаворскаго Света Твоего очистивый, яко снег, твоя ученики, очисти и обнови нас потемненных.
Иисусе, Превечный Боже, добро нам всегда быти под кровом благодати Твоея.

Кондак 6

Видевше преблагостное и спасительное собеседование Твое, Христе Боже наш, со Моисеом и Илиею на горе Фаворстей, возрадовашеся зело ученицы Твоя: Петр, Иаков и Иоанн. Петр же гласом любве божественней исполненным рече: «Господи, добро сеть нам зде быти: аще хощеши, сотворим зде три сени, Тебе едину, и Моисеови едину, и едину Илии”. Мы же недостойнии, не дерзаем прямо Тебе вопрошати, обаче смиренно о помиловании молим Тя и гласом трепетним вопием Ти: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия на Фаворе во знамение всей вселенней облак светел, Петру о сенях вопрошающу, откровение гласа Отеческаго возвещающ и Духа Святаго пришествие, и егда осени Апостолы, верх горы окружающе, тии паче убояшася и во облак со страхом вступивше, ощутиша Твое неприступное Божество, и со дерзновением многим возопиша к Тебе таковая:

Иисусе, Израиля древле столпом облачным в пустыне путеводивый, Сам и ныне путь во Царствие Твое нам укажи.
Иисусе, Апостолы Твоя во облаце светле на Фаворе осенивый, росою Духа Твоего Святаго нас осени.
Иисусе, во Храме нерукотвореннем Живый на небеси, храм световиден и сень пречистую покажи ми Твоего Божества.
Иисусе, скиний рукотворенных не восхотевый на земли, внутреннюю благообразную скинию Духа Твоего сотвори мя, во еже взыти на небеса.

Иисусе, одеяйся светом, яко ризою, облеки мя обнаженнаго в боготканныя ризы целомудрия и чистоты.
Иисусе, простираяй небо, яко кожу, одени мя острупленнаго в снегосветлыя одежды Твоея небесныя красоты.
Иисусе, Превечный Боже, добро нам всегда быти под кровом благодати Твоея.

Кондак 7

Хотя открыти сокровенную от века тайну Твоего, Христе, Божества, Отец Твой Небесный паки якоже прежде на Иордане во время Крещения Твоего, Богосыновство Твое возвести и тако гласом из облака бывшим свидетельствова, глаголя: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Того послушайте”. Апостоли же от великаго ужаса крепости своея лишившися, падоша ниц на землю, вопиюще Тебе: Аллилуиа.

Икос 7

Новая видевше и преславная на Фаворе бывшая, Словесе Твоего, Владыко Господи, самовидцы и слуги, и глас Отеческий и шум из облака слышавше, ужасни быша и новым светолитием внезапу освещахуся, друг друга зряху, удивляющеся и к земли падше ниц, Тебе Владыце всяческих поклонишася, похвалы Тебе возсылая таковыя:

Иисусе, Образе Пресветлыя Ипостаси Отчия, преобрази мрачное и нечистое житие мое.
Иисусе, Славы Отчия Сияние, просвети падшую и во тьму воглубльшуюся душу мою.
Иисусе дивный и страшный во славе Божественнаго зрака Твоего, тлением растленный душевный наш зрак обнови.
Иисусе тихий, любви полный, неизреченною светлостию Плоти Твоея всю нечистоту плоти моея паче снега убели.
Иисусе, Свете Безначальный, во свете Твоем, на Фаворе явленном, Свет покажи нам Отца.
Иисусе, Свете неизменный, в незримом Свете Царства Твоего, Свет покажи нам и Духа.
Иисусе, Превечный Боже, добро нам всегда быти под кровом благодати Твоея.

Величание

Величаем Тя, /
Живодавче Христе, /
и почитаем пречистыя плоти Твоея /
преславное Преображение.


источники:

http://azbyka.ru/days/caa/226

http://pravoslavy.ru/liturgiya/akafist-preobrazheniyu-gospodnyu